Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualności WYNIKI EGZAMINÓW CZELADNICZYCH 2022...
Wyniki egzaminów czeladniczych 2022

WYNIKI EGZAMINÓW CZELADNICZYCH 2022

Zespół ds. Oświaty Zawodowej Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw informuje, że poniżej zostały zamieszczone wyniki egzaminów czeladniczych uczniów Branżowych Szkół I stopnia.

 

WYSZUKIWANIE WYNIKU

Wyniki znajdują się w czterech plikach podzielonych alfabetycznie zawodami.

Zdający wyszukuje wynik egzaminu na podstawie swojego indywidualnego nr zaświadczenia potwierdzającego przystąpienie do egzaminu czeladniczego (zaświadczenie zdający otrzymał na zakończenie teoretycznej części egzaminu).

Aby szybko odnaleźć wynik egzaminu w tabeli możesz użyć funkcji wyszukiwania. Naciśnij klawisze Ctrl+F, a następnie wpisz wyszukiwany nr swojego zaświadczenia.

Wyniki egzaminów zawody B-E (PDF)
Wyniki egzaminów zawody F-K (PDF)
Wyniki egzaminów zawody L-M (PDF)
Wyniki egzaminów zawody O-Z (PDF)
Kryteria oceniania
 

EGZAMIN POPRAWKOWY

Wszystkie osoby, które otrzymały ocenę negatywną z egzaminu czeladniczego, otrzymają pisemną informację ze szczegółowym zakresem egzaminu poprawkowego. Zawiadomienie o wyznaczonym terminie egzaminu poprawkowego, zostanie przesłane na adres wskazany we wniosku najpóźniej w okresie 2 tygodni przed wyznaczoną data egzaminu poprawkowego.

Koszt egzaminu poprawkowego – 380,36 zł

Płatność należy dokonać na nr konta bankowego: BGŻ BNP PARIBAS 81 1600 1462 1817 4823 9000 0001

Harmonogram egzaminów poprawkowych
 

ŚWIADECTWO CZELADNICZE

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu czeladniczego, zostaną poinformowane o miejscu i terminie odbioru świadectwa w osobnej wiadomości sms (izba rzemieślnicza lub cech). Przypominamy, że warunkiem odbioru świadectwa czeladniczego jest dostarczenie w dniu odbioru kopii świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia.

 

ZAŚWIADCZENIA DLA PRACODAWCÓW

Zaświadczenia potwierdzające uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu czeladniczego ucznia, zostaną rozesłane listem poleconym na adres zakładu w terminie od 31.08.  W przypadku jeżeli zaświadczenie nie zostanie dostarczone w terminie do 14.10 br. prosimy o kontakt z biurem Zespołu ds. Oświaty Zawodowej tel. 58 301 84 41 lub mailowo na adres biuro@pomorskaizba.com.pl

 

Facebook
Facebook