Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
Pomorska_Izba__Rzemieślnicza_MSP

Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP

Izba prowadzi działalność od roku 1945, na terenie województwa pomorskiego. Aktualnie zrzesza 22 organizacje cechowe oraz 1 spółdzielnię rzemieślniczą, a łącznie blisko 2 tysiące zakładów rzemieślniczych, zatrudniających ponad 15 tysięcy osób.

 

Pomorska Izba Rzemieślnicza zrzeszona jest w Związku Rzemiosła Polskiego, który pełni funkcję reprezentatywną pracodawców w Polsce.

 

PIR MSP Statut Tekst Jednolity NWZ 20.12.2022.pdf

Jako instytucja otoczenia biznesu:

  • promuje pomorskie rzemiosło oraz reprezentuje jego interesy wobec administracji państwowej, samorządowej oraz innych instytucji, w tym zagranicznych,
  • aktywnie uczestniczy w dialogu społecznym po stronie pracodawców,
  • bierze udział w wojewódzkich radach zatrudnienia oraz w innych gremiach reprezentujących przedsiębiorców, pracodawców i otoczenie biznesu,
  • udziela pomocy instruktażowej, doradczej i informacyjnej,

 

  • sprawuje nadzór nad przygotowaniem zawodowym w rzemiośle,
  • nadaje kwalifikacje czeladnicze i mistrzowskie w zawodzie,
  • prowadzi usługi szkoleniowe na rzecz przedsiębiorców oraz potrzeb rynku pracy,
  • realizuje projekty współfinansowane przez Unię Europejską.

Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP współpracuje z organizacjami:

carpenter-teaching-trainees-2021-09-24-03-50-33-utc

Dbamy o Twoje wykształcenie

Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP, w ramach działalności oświatowej przeprowadza egzaminy zawodowe czeladnicze i mistrzowskie dla osób młodocianych oraz pełnoletnich w 59 zawodach. Ponadto prowadzi również nadzór nad praktyczną nauką zawodu w rzemiośle. Rocznie nadajemy średnio około 1300 kwalifikacji czeladniczych oraz ponad 100 mistrzowskich.

 

Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP jest również organem prowadzącym Pomorskie Szkoły Rzemiosł im. Wiesława Szajdy, które rozpoczęły swoją działalność w roku szkolnym 2008/2009. Z dokładną ofertą szkoły można zapoznać się - www.psr.gda.pl. Pomorskie Szkoły Rzemiosł to zespół szkół, w skład którego wchodzi Technikum Nr 1 oraz Branżowa Szkoła pierwszego stopnia Nr 1. Uczniowie przygotowywani są odpowiednio do egzaminu maturalnego lub do egzaminów zawodowych. Szczególny nacisk kładziony jest na kształcenie praktyczne. Uczęszczając do PSR można odbywać praktyki w najlepszych zakładach pracy w naszym regionie, a po ukończeniu szkoły bez trudu znaleźć pracę w zawodzie.

Czytaj więcej
AdobeStock_549971822

Wykwalifikowana kadra

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę szkoleniową i egzaminacyjną. Osoby szkolące i egzaminatorzy posiadają tytuł mistrza w danym zawodzie, od lat prowadzą własną działalnośc gospodarczą oraz mają ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Pomagamy również naszym Absolwentom w kontaktach z pracodawcami.

 

Sprawdź dokładny wykaz zawodów, w których prowadzone są kursy.

Sprawdź wykaz

Odznaczenia

aboutFourBg
Facebook
Facebook