Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter

Sztab Pomorskich Przedsiębiorców

 • Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 • Loża Gdańska Business Centre Club
 • Forum Pracodawców Północy
 • Pracodawcy Pomorza
 • Gdański Klub Biznesu
 • Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
 • Kaszubski Związek Pracodawców
 • Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA
 • Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców
 • Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług
 • Izba Rzemiosła I Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego
 • Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota”
 • Polska Izba Gospodarcza Restauratorów i Hotelarzy. Oddział Pomorski
 • Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu
_jedyna_w_kraju_tak_szeroka_formuła_współpracy

Sztab Pomorskich Przedsiębiorców to jedyna w kraju tak szeroka formuła współpracy organizacji pracodawców i przedsiębiorców na poziomie wojewódzkim.

 

Od początku swojej działalności Sztab odbył ponad 80 spotkań. Sztab spotyka się regularnie w formule online - pracuje wspólnie na rzecz poprawy sytuacji przedsiębiorców w województwie, poprzez m.in.:

 • analizowanie bieżących problemów,
 • apelowanie do władz centralnych i lokalnych o podejmowanie działań,
 • proponowanie konkretnych rozwiązań,
 • przekazywanie przedsiębiorcom aktualnych informacji dot. warunków prowadzenia działalności gospodarczej, w tym dostępnych instrumentów wsparcia itd.,
 • współpraca z mediami.
Sztab_podejmuje_interwencje

Sztab podejmuje interwencje także w indywidualnych sprawach dot. przedsiębiorców. Sztab uczestniczy w konsultacjach publicznych regionalnych strategii czy programów operacyjnych, projektów ustaw. Ponadto organizuje wspólnie webinary, szkolenia (np. w temacie: polski ład).

 

Sztab wystosował ponad 40 apeli i stanowisk w różnych sprawach dotyczących przedsiębiorców. W ostatnim okresie Sztab wystosował apele dot. m.in. następujących zagadnień:

 • Apel ws. drastycznych podwyżek cen gazu i energii elektrycznej
 • Apel ws. ułatwienia zatrudniania uchodźców z Ukrainy
 • Apel ws. negatywnych praktyk ZUS wobec przedsiębiorców
 • Wspólne stanowisko ws. projektu ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców
 • Apel ws. projektu ustawy dot. podatku od nadzwyczajnych zysków dużych firm
 • Apel ws. kontynuacji certyfikacji gospodarki leśnej w systemie FSC przez RD Lasów Państwowych na Pomorzu
 • Apel ws. trudnej sytuacji polskich MŚP

W spotkaniach Sztabu uczestniczyli / uczestniczą m.in.:

 

 • parlamentarzyści z województwa pomorskiego,
 • Wiceminister Rozwoju, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju,
 • Rzecznik MŚP oraz Pełnomocniczka Biura Terenowego Rzecznika MSP w Gdańsku,
 • Wojewoda Pomorski i jego przedstawiciele,
 • Marszałek Woj. Pomorskiego oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego,
 • reprezentanci władz samorządowych (Prezydenci miast, Burmistrzowie, Wójtowie),
 • przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy i powiatowych urzędów pracy,
 • przedstawiciele ZUS,
 • konsulowie generalni Ukrainy,
 • Pomorski Wojewódzki Inspektor Sanitarny, reprezentanci innych instytucji przedsiębiorcy różnych branż.

Apele

Grafika na FB i stronę do apeli
15 lutego 2024

WSPÓLNE OŚWIADCZENIA ORGANIZACJI PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO - rok 2024

4
31 grudnia 2023

WSPÓLNE OŚWIADCZENIA ORGANIZACJI PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO - rok 2023

3
31 grudnia 2022

WSPÓLNE OŚWIADCZENIA ORGANIZACJI PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO - rok 2022

2
31 grudnia 2021

WSPÓLNE OŚWIADCZENIA ORGANIZACJI PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO - rok 2021

1
31 grudnia 2020

WSPÓLNE OŚWIADCZENIA ORGANIZACJI PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO - rok 2020

Facebook
Facebook