Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
Współpraca_międzynarodowa

Gdańsk

Współpraca międzynarodowa

 

Od ponad 20 lat istnieje bliska, partnerska współpraca 3 izb rzemieślniczych: Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw z Gdańska, Izby Rzemieślniczej Dolnej Frankonii z Würzburga oraz Izby Rzemieślniczej Normandii z Caen. Jest to wyjątkowa formuła trójkąta weimarskiego – kooperacja rzemieślników z Polski, Niemiec i Francji, która opiera się na zaangażowaniu zarządów izb, wspólnych posiedzeniach i inicjatywach oraz debatach nt. aktualnej sytuacji rzemiosła w krajach partnerskich, a także w Unii Europejskiej. Ważną częścią tej formuły współpracy jest wymiana młodych rzemieślników, organizowana co roku przez inną Izbę, która gości młode rzemieślniczki i młodych rzemieślników z krajów partnerskich.

Wymiany_młodych_rzemieślników

Wurzburg

Ponadto organizowane są wymiany młodych rzemieślników – każdego roku, w innym partnerskim kraju, młodzież nabywa umiejętności zawodowe, w zakładach rzemieślniczych. Towarzyszą temu zajęcia integracyjne, językowe i kulturoznawcze. Istotny element współpracy to kwestia kształcenia zawodowego, zwłaszcza w formule dualnej. Ma ona bowiem, w tych trzech krajach, bogatą tradycję pod kątem rzemiosła. Poza tym jest to sprawdzona forma nauczania od wielu dziesiątek lat.

 

W ramach partnerstwa prowadzony jest też dialog gospodarczy, czyli spotkania przedsiębiorców z różnych rzemieślniczych branż, podczas których trwa wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk. Jeden z bardziej istotnych aspektów, w budowaniu i rozwijaniu tego trójstronnego partnerstwa, to wspólnota europejska. Mimo różnic, dziedzictwa historii i czasem trudnej sytuacji politycznej, panuje wzajemny szacunek, zbliżenie pomiędzy trzema narodami oraz pielęgnowanie autentycznej przyjaźni.
Jest to przejaw dobrze funkcjonujących tzw. małych trójkątów weimarskich, opartych na bezpośrednich relacjach międzyludzkich.

Izba_Rzemieślnicza_z_Hamburga

Caen

Pomorska Izba Rzemieślnicza MŚP od wielu lat współpracuje także blisko z Izbą Rzemieślniczą z Hamburga. W jej ramach regularnie odbywają się spotkania oraz wymiana informacji i doświadczeń. Szczególny aspekt wzajemnego zainteresowania to tematyka kształcenia dualnego w rzemiośle oraz promocja rzemiosła.

 

Izba jest także jednym z założycieli i aktywnym członkiem Parlamentu Hanzeatyckiego z siedzibą w Hamburgu, który działa od 1992 roku. Aktualnie zrzeszaja 55 izb rzemieślniczych, gospodarczych i handlowych oraz stowarzyszeń reprezentujących 475 tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw z 13 krajów Europy, skupionych wokół morza bałtyckiego. Członkami Parlamentu Hanzy są również 22 uniwersytety i uczelnie wyższe z tego regionu, zajmujące się edukacją oraz badaniami w obszarze MŚP. Taka formuła tworzy unikalną przestrzeń do współpracy w zakresie biznesu i nauki, czego efektem są dziesiątki zrealizowanych, nadal prowadzonych oraz planowanych projektów międzynarodowych, które służyć mają rozwojowi sektora MŚP.

Galeria zdjęć

Facebook
Facebook