Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualności ZWOLNIENIE MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY W OKRESIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W PLACÓWKACH SYSTEMU OŚWIATY...
IZBA_NEWS_zaslepka2

ZWOLNIENIE MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY W OKRESIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W PLACÓWKACH SYSTEMU OŚWIATY

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Takiego też okresu (na dzień dzisiejszy) dotyczy ustawowe zwolnienie młodocianego pracownika od obowiązku świadczenia pracy.

Facebook
Facebook