Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualnościZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH...
IZBA_NEWS_zaslepka2

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Szanowni Państwo

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw informuje, że od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.


Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
Poniżej podajemy link do strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, na której zamieszczono szczegółową informację:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 

Facebook
Facebook