Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualności WYTYCZNE DLA ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19 W POLSCE...
IZBA_NEWS_zaslepka2

WYTYCZNE DLA ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19 W POLSCE

Podstawowym celem wdrażanych procedur jest:

  • Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom zakładów przemysłowych i pracownikom innych firm przebywającym na terenie tych zakładów przemysłowych.
  • Uniknięcie zakażenia pracowników przez osoby z zewnątrz – dostawcy, klienci.
  • Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie zakładu przemysłowego, celem umożliwienia identyfikacji pracowników, którzy będą podlegać kwarantannie w przypadku potwierdzonego zakażenia
  • Utrzymanie możliwości funkcjonowania zakładów przemysłowych i świadczenia w nich pracy z zapewnieniem dostaw niezbędnych mediów i surowców również w warunkach prowadzenia kordonu sanitarnego.


W związku z powyższym przez okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii zalecane jest stosowanie następujących procedur:

  • Procedury zapobiegawcze: identyfikacja obecności wirusa u pracowników.
  • Procedury ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa.
  • Procedury w przypadku stwierdzenia zarażenia wirusem wśród jednego z pracowników.

Procedury nie są obligatoryjne i niestosowanie się do nich nie jest sankcjonowane prawnie. Uwzględniając konieczność zachowania ciągłości produkcji zasadne jest, aby poszczególne elementy procedur zostały wdrożone jak najszybciej, przy czym obiektywny brak możliwości natychmiastowego wdrożenia części procedur nie powinien wstrzymywać wdrożenia pozostałych ich części.

Czytaj więcej: https://www.gov.pl/web/rozwoj/wytyczne-dla-zakladow-przemyslowych-w-trakcie-epidemii-covid-19-w-polsce?fbclid=IwAR0kKd3hm6MYRwuuidIThTYcHQTkM8FEg5yZUdX5m7NaW_K3ZBoyQ-Btask

Facebook
Facebook