Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualności WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH...
IZBA_NEWS_zaslepka2

WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych
 

Czytaj więcej: http://www.wskazniki.gofin.pl/8,113,1,wysokosc-wynagrodzenia-i-skladek-naubezpieczenia-spoleczne.html

 

Facebook
Facebook