Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualnościWyniki egzaminów czeladniczych 2023...
APEL SZTABU POMORSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW!!!

Wyniki egzaminów czeladniczych 2023

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw informuje, że poniżej zostały zamieszczone wyniki egzaminów czeladniczych uczniów branżowych szkół I stopnia.

WYSZUKIWANIE WYNIKU

Wyniki znajdują się w czterech plikach podzielonych alfabetycznie zawodami.

Zdający wyszukuje wynik egzaminu na podstawie swojego indywidualnego nr zaświadczenia potwierdzającego przystąpienie do egzaminu czeladniczego (zaświadczenie zdający otrzymał na zakończenie teoretycznej części egzaminu).

Aby szybko odnaleźć wynik egzaminu w tabeli możesz użyć funkcji wyszukiwania. Naciśnij klawisze Ctrl+F, a następnie wpisz wyszukiwany nr swojego zaświadczenia.

Zdający powinien otrzymać wynik końcowy egzaminu również smsem wysłanym na nr podany we wniosku o egzamin.

EGZAMIN POPRAWKOWY

Wszystkie osoby, które otrzymały ocenę negatywną z egzaminu czeladniczego, otrzymają pisemną informację ze szczegółowym zakresem egzaminu poprawkowego. Zawiadomienie o wyznaczonym terminie egzaminu poprawkowego, zostanie przesłane na adres wskazany we wniosku najpóźniej w okresie 2 tygodni przed wyznaczoną data egzaminu poprawkowego. 

Koszt egzaminu poprawkowego – 435,13 zł

Płatność należy dokonać na nr konta bankowego: BGŻ BNP PARIBAS 81 1600 1462 1817 4823 9000 0001 

W przypadku rezygnacji z egzaminu poprawkowego prosimy o złożenie pisemnej informacji przesłanej na adres biuro@pomorskaizba.com.pl (rezygnacja powinna zawierać: imię i nazwisko, zawód oraz oświadczenie o odstąpieniu od egzaminu poprawkowego).

ŚWIADECTWO CZELADNICZE

Osoby, które ukończyły egzamin czeladniczy z wynikiem pozytywnym odbierają świadectwa czeladnicze po otrzymaniu wiadomości sms z informacją, o miejscu odbioru świadectwa czeladniczego (izba rzemieślnicza lub cech). Przypominamy, że warunkiem odbioru świadectwa czeladniczego jest dostarczenie w dniu odbioru kopii świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia.

UWAGA !!!!

Zdający otrzymuje dwa smsy:

1.     Z wynikiem końcowym egzaminu w dniu 31.08.

2.     Z informacją o możliwości odebrania świadectwa czeladniczego, który powinien zostać wysłany do 30.09.

 

 

ZAŚWIADCZENIA DLA PRACODAWCÓW

Zaświadczenia potwierdzające uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu czeladniczego ucznia, zostaną rozesłane listem poleconym na adres zakładu w terminie od 31.08.  W przypadku jeżeli zaświadczenie nie zostanie dostarczone w terminie do 30.09 br. prosimy o kontakt z biurem Zespołu ds. Oświaty Zawodowej tel. 58 301 84 41 lub mailowo na adres biuro@pomorskaizba.com.pl

 

Facebook
Facebook