Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualności WYJĄTKOWE POSTĘPOWANIE WOBEC MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W OKRESIE PANDEMII...
IZBA_NEWS_zaslepka2

WYJĄTKOWE POSTĘPOWANIE WOBEC MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W OKRESIE PANDEMII

Młodociani pracownicy i limit zatrudnienia w ramach mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo Ustawa z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (UWAGA jeszcze : Druk senacki nr 96 - ustawa w trakcie procedowania, wymaga przyjęcia przez Senat i podpis Prezydenta , https://www.senat.gov.pl/prace/senat/druki/) – przewiduje szereg instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców uzależniając ich zastosowanie od wielkości przedsiębiorcy. W ustawie operuje się określeniami; „mikro”, „ mały” i „średni” przedsiębiorca .

Wszędzie tam gdzie w ustawie jest mowa o kategorii wielkości przedsiębiorstwa należy kierować się definicjami zawartymi: w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r  oraz ustawie z dnia 6marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, 1495, z 2020 r. poz. 424. )

Facebook
Facebook