Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualności WSPÓLNE OŚWIADCZENIE (NR 4) SZTABU KRYZYSOWEGO POMORSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW , UTWORZONEGO PRZEZ ORGANIZACJE PRACODAWCÓW WOJ. POMORSKIEGO DOT. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ....
IZBA_NEWS_zaslepka2

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE (NR 4) SZTABU KRYZYSOWEGO POMORSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW , UTWORZONEGO PRZEZ ORGANIZACJE PRACODAWCÓW WOJ. POMORSKIEGO DOT. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ.

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE ORGANIZACJI PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
- SZTAB KRYZYSOWY POMORSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW -

 

Gdańsk, 8 kwietnia 2020 roku

Pani Jadwiga Emilewicz, Minister Rozwoju
Panie/ Panowie Posłowie Sejmu RP
reprezentujący wyborców z województwa
pomorskiego
Panowie Senatorowie RP reprezentujący
wyborców z województwa pomorskiego
Pan Adam Abramowicz, Rzecznik
Małych i Średnich Przedsiębiorców
Pan Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski
Pan Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

 

Szanowni Państwo,
Działając w imieniu reprezentowanych przez nas organizacji pracodawców z
województwa pomorskiego i kierując się odpowiedzialnością za zdrowie i bezpieczeństwo
pomorskich przedsiębiorców, pracodawców i pracowników, przekazujemy niniejsze,
czwarte wspólne oświadczenie dotyczące ustawy Tarcza Antykryzysowa oraz planowanej jej
modyfikacji.

Facebook
Facebook