Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualności VIDEOKONFERENCJA ORGANIZACJI PRZACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO...
IZBA_NEWS_zaslepka2

VIDEOKONFERENCJA ORGANIZACJI PRZACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

16 marca br. odbyła się videokonferencja z udziałem przedstawiciel 10 organizacji pracodawców z województwa pomorskiego:

  • Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
  • Pracodawcy Pomorza,
  • Pomorski Związek Pracodawców LEWIATAN,
  • Gdański Klub Biznesu,
  • Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza,
  • Kaszubski Związek Pracodawców,
  • Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA,
  • Starogardzki Klub Biznesu,
  • Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług,
  • Loża Gdańska BCC.

Tematem dyskusji była aktualna sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz jej implikacje dla: sytuacji gospodarczej w skali ogólnokrajowej i regionalnej oraz działalności dużych, średnich i małych przedsiębiorstw. Podczas videokonferencji podjęto decyzję o wystosowaniu wspólnego stanowiska, które zostanie przekazane 17 marca br. Wojewodzie Pomorskiemu, Marszałkowi Województwa Pomorskiego, Prezydentom i Burmistrzom z województwa pomorskiego oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Uczestnicy videokonferencji postanowili również kontynuować dalsze wspólne działania, w tym bieżące konsultacje w formie codziennej videokonferencji, także z udziałem innych partnerów, w tym przede wszystkim przedstawicieli władz samorządowych i terenowego organu administracji rządowej. O dalszych działaniach będziemy na bieżąco informować.

Facebook
Facebook