Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualności SZTAB KRYZYSOWY POMORSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW APEL #2...
IZBA_NEWS_zaslepka2

SZTAB KRYZYSOWY POMORSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW APEL #2

WSPÓLNY APEL ORGANIZACJI PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
- SZTABU KRYZYSOWEGO POMORSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW -


Gdańsk, 19 marca 2020 roku

Panie/ Panowie Starostowie Powiatów województwa pomorskiego
Panie/ Panowie Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin województwa pomorskiego

 

 

Szanowni Państwo,
Działając w imieniu reprezentowanych przez nas organizacji pracodawców
z województwa pomorskiego i kierując się odpowiedzialnością za bezpieczeństwo pomorskich przedsiębiorców, pracodawców i pracowników, zwracamy się z apelem o podjęcie w ramach swoich kompetencji, działań mających na celu ochronę przedsiębiorców przed negatywnymi skutkami wynikającymi z zaistniałej i dynamicznie pogarszającej się sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem (COVID-19).

Każdego dnia odbieramy mnóstwo niepokojących sygnałów od przedsiębiorców z terenu całego województwa. Kolejne branże wskazują na dramatyczne pogorszenie swojej sytuacji – gastronomiczna, hotelarska, transportowa, turystyczna, rozrywkowa, organizacji eventów, szkoleniowa, produkcji mebli czy odzieży, motoryzacyjna, fryzjersko-kosmetyczna, i wciąż dołączają kolejne. Wielu przedsiębiorców musiało zamknąć swoją działalność, co powoduje, że z dnia na dzień zostali pozbawieni dochodu, a w dalszym ciągu muszą ponosić wiele kosztów – jak wynagrodzenia, podatki, składki na ubezpieczenie społeczne. Wielu z nich wynajmuje lokale należące do gmin, dlatego zwracamy się do Państwa z apelem o zwolnienie przedsiębiorców, którzy zamknęli swoje lokale, z opłat czynszowych za wynajmowaną powierzchnię, z wyjątkiem opłat za media. Natomiast w przypadku przedsiębiorców wynajmujących lokale gminne, ale nadal prowadzących swoją działalność w warunkach znaczącego spadku dochodów, apelujemy o zastosowanie znaczącej ulgi.

Takie decyzje podjęło już część samorządów w kraju, także w naszym województwie. Jednocześnie zgadzamy się, że umniejszenie przychodów gmin z tytułu bonifikaty opłat czynszowych powinno być zrekompensowane przez budżet państwa poprzez uwzględnienie tego postulatu w tzw. „tarczy antykryzysowej” przygotowywanej przez polski rząd.

Biorąc powyższe pod uwagę, wskazujemy za Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców popierając też jego apel w tej sprawie z dn. 17 marca br., że to przepis art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) przewiduje, że w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne, mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, mogą być umarzane, terminy ich spłaty mogą zostać odroczone lub płatność tych należności może zostać rozłożona na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
Liczymy na Państwa zrozumienie i współpracę w tym obszarze.

 

Z wyrazami szacunku,
Organizacje pracodawców z województwa pomorskiego:
- Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
- Loża Gdańska Business Centre Club,
- Pracodawcy Pomorza,
- Pomorski Związek Pracodawców LEWIATAN,
- Gdański Klub Biznesu,
- Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza,
- Kaszubski Związek Pracodawców,
- Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA,
- Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców,
- Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług,
- Izba Rzemiosła I Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego.

Do wiadomości:
Pan Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Facebook
Facebook