Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualności SZKOLENIE DLA MISTRZÓW SZKOLĄCYCH DZIAŁAJĄCYCH PRZY POMORSKIEJ IZBIE RZEMIEŚLNICZEJ MSP...
Obrazek wyróżniający

SZKOLENIE DLA MISTRZÓW SZKOLĄCYCH DZIAŁAJĄCYCH PRZY POMORSKIEJ IZBIE RZEMIEŚLNICZEJ MSP

15 grudnia 2022 r., w naszej Izbie, odbyło się szkolenie dla mistrzów szkolących działających przy Pomorskiej Izbie Rzemieślniczej MSP. Spotkanie dotyczyło kwestii z zakresu prawnych aspektów zatrudniania młodocianych pracowników, psychologicznych aspektów zdawania przez nich egzaminów, a także psychologicznych aspektów relacji Mistrz-Uczeń. Szkolenie miało na celu podniesienie kompetencji mistrzów szkolących.

Zostało ono zrealizowane w ramach projektu "Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą MSP", który jest finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030. 

Nazwa zadania publicznego: zadanie nr 2 - Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle. 

Otrzymana kwota dofinansowania: 114 140,00 zł. 

Opis zadania publicznego: Celem projektu jest rozwój oraz promocja kształcenia dualnego poprzez  organizację wydarzeń, którym towarzyszyć będą konkursy dla dzieci oraz młodzieży. W ramach realizacji tego zadania, mamy również zamiar promować ten tryb kształcenia poprzez stworzone, w tym celu, materiały promocyjne i edukacyjne. Zostaną także przeprowadzone szkolenia dla mistrzów szkolących, z zakresu prowadzenia kształcenia dualnego tak, aby przebiegało ono na jak najwyższym poziomie.

320212206_1390345255103282_3916582405718294852_n320417472_665251681958960_2679818352882106502_n320421468_1309893319789412_8257544662721689951_nPIR_zestawienie_2_plik_edytowalny_KOLOR320583190_916307389749894_418001847050403352_nznaki_strona_www-4
Facebook
Facebook