Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualności SPOTKANIE Z WICEPREZYDENTEM GDAŃSKA PANEM PIOTREM BORAWSKIM...
IZBA_NEWS_zaslepka2

SPOTKANIE Z WICEPREZYDENTEM GDAŃSKA PANEM PIOTREM BORAWSKIM

SPOTKANIE Z WICEPREZYDENTEM GDAŃSKA PANEM PIOTREM BORAWSKIM

W dn. 30 sierpnia br. Prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP Pan Zbigniew Stencel oraz Zastępca Prezesa Pan Tadeusz Zdunek spotkali się z Zastępcą Prezydenta Miasta Gdańska Panem Piotrem Borawskim, odpowiedzialnym za sprawy przedsiębiorczości. W spotkaniu udział wzięła także Dyrektor Izby Pani Małgorzata Wokacz-Zaborowska. Panu Prezydentowi P. Borawskiemu towarzyszyli: Pan Roland Budnik, Dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy, Pan Piotr Kryszewski, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Pani Iwona Bierut, Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Pan Marek Ossowski, Prezes Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego.

Podczas rozmowy omówiono aktualną sytuację gdańskich przedsiębiorców. Docenione zostały działania władz Gdańska dla przedsiębiorców w związku ze stanem epidemii. Podkreślono też pozytywną rolę działań Sztabu Kryzysowego Pomorskich Przedsiębiorców i jego bardzo dobrą współpracę ze stroną samorządową. Uczestnicy spotkania byli zgodni co do potrzeby dalszej stałej współpracy w ramach Sztabu, zwłaszcza w kontekście ewentualnych obostrzeń, jakie mogą zostać ponownie wprowadzone ze względu na trwający stan epidemii oraz spodziewaną tzw. czwartą falę zachorowań.

Ponadto w rozmowie podkreślono istotną rolę gdańskich rzemieślników w rozwoju miasta oraz w kształceniu zawodowym. Zwrócono uwagę na wartość kształcenia dualnego w zawodach rzemieślniczych i zaangażowanie rzemieślników w przygotowanie zawodowe młodzieży. Wskazano także na pozytywne przykłady Pomorskich Szkół Rzemiosł w Gdańsku i Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie. Zaznaczono potrzebę prowadzenia wspólnych działań informacyjno-promocyjnych na rzecz popularyzowania nauki w zawodach rzemieślniczych i kształcenia dualnego w rzemiośle.

Dodatkowo zaznaczono potrzebę uwzględniania rzemiosła w różnych wydarzeniach o tematyce gospodarczej, organizowanych i współorganizowanych przez Miasto Gdańsk. Wskazano na ogromne znaczenie tworzenia oferty dla gdańskich rzemieślników w zakresie poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej, z uwzględnieniem zwłaszcza zawodów ginących oraz młodych rzemieślników stawiających pierwsze kroki w biznesie.

Uczestnicy spotkania bardzo pozytywnie ocenili współpracę Izby i władz Miasta Gdańska oraz zgodnie potwierdzili gotowość i chęć jej kontynuacji i wzmacniania.

Facebook
Facebook