Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualnościSPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI POMORSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ MSP Z PRZEDSTAWICIELAMI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W GDAŃSKU I KURATORIUM OŚWIATY....
IZBA_NEWS_zaslepka2

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI POMORSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ MSP Z PRZEDSTAWICIELAMI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W GDAŃSKU I KURATORIUM OŚWIATY.

Spotkanie przedstawicieli Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP z przedstawicielami Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku i Kuratorium Oświaty.

W dniu 24.01.2022 roku w siedzibie Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP odbyło się spotkanie przedstawicieli rzemiosła z przedstawicielstwem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku i Kuratorium Oświaty.

W spotkaniu udział wzięli:

 • Mariusz Pokrzywinski - p.o. Okręgowego Inspektora Pracy
 • Patrycja Potocka-Szmoń - p.o. Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawno-Organizacyjnych
 • Izabela Struczyńska – Starszy inspektor Okręgowy Inspektorat Pracy
 • Marek Nowicki - Starszy Wizytator Wydziału Strategii i Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
   

z ramienia Izby:

 • Zbigniew Stencel - Prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP,
 • Małgorzata Wokacz – Zaborowska – Dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP
 • Ryszard Pionk – Starszy Powiatowego Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Wejherowie
 • Beata Wierzba – Dyrektor Pomorskich Szkół Rzemiosł
 • Mariola Kwaśniewska – Dyrektor biura cechu w Wejherowie
 • Magdalena Naróg – Koordynator Zespołu ds. Oświaty Zawodowej Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP
   

W czasie spotkania poruszyliśmy  tematy:

- wymiar czasu pracy pracownika młodocianego a wyjazd poza teren zakładu pracy,

- urlopu bezpłatnego, który przysługuje uczniom,

- problemy wynikające z obecnej sytuacji epidemiologicznej – kwarantanny pracowników,

- bezpieczeństwo na terenie szkoły a odpowiedzialność dyrektora szkoły,

- egzaminy czeladnicze 2022

Facebook
Facebook