Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualnościRozpoczął się nabór ofert w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła (PIR)....
NIW_logoPL_pion_CMYK-01

Rozpoczął się nabór ofert w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła (PIR).

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza:

Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP);
34 izby rzemiosła i przedsiębiorczości;
cechy rzemiosł i przedsiębiorczości, zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego

do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2024 r. ze środków Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła (PIR).

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UoDPPioW, Ustawy z dnia 15 września 2017 roku o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2023 r., poz. 434) oraz Uchwałą Rady Ministrów nr 73/2021 w sprawie przyjęcia Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021 – 2030.

 

Rodzaj zadania:Dofinansowane będą jedynie działania mieszczące się w zakresie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego (w granicach limitów określonych w art. 9 UoDPPioW). Tym samym, środki PIR nie mogą być wydatkowane na działalność gospodarczą.

 

Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:

Zakres działań możliwych do zrealizowania w ramach PIR obejmuje całą wymienioną

w art. 4 ust. 1 UoDPPioW sferę zadań publicznych w ramach następujących zadań:

 

Zadanie nr 1. Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych

1.1. Rozwój potencjału infrastrukturalnego organizacji rzemieślniczych

1.2. Rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła

1.3. Partnerstwa lokalne

 

Zadanie nr 2.  Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle

2.1. Konkursy o zawodach i konkursy zawodowe dla dzieci i młodzieży

2.2. Eventy promujące naukę zawodu w rzemiośle

2.3. Materiały  promocyjne i edukacyjne

2.4. Specjalistyczne szkolenia zawodowe dla uczniów rzemiosła

2.5. Konsultacje i szkolenia z zakresu prowadzenia kształcenia dualnego

 

Czas realizacji zadania:

Od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2025 r.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do 31 grudnia 2023 roku. Zawarcie umowy i przyznanie dotacji na poszczególne lata nastąpi pod warunkiem przyznania stosownych środków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach PIR.

 

Termin składania ofert na realizację zadań publicznych przypada:

od  4 września 2023 od godziny 14:00 r. do 9 października 2023 r. do godziny 14:00.

 

Wiecej informacji na : https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/edycja-2024-pir/ 

Facebook
Facebook