Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualności PRZYWRÓCENIE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH U PRACODAWCÓW DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA BĘDĄCYCH MŁODOCIANYMI PRACOWNIKAMI....
IZBA_NEWS_zaslepka2

PRZYWRÓCENIE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH U PRACODAWCÓW DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA BĘDĄCYCH MŁODOCIANYMI PRACOWNIKAMI.

Szanowni Państwo, zgodnie z  informacją jaką przekazał Dyrektorom Szkół Branżowych I st. Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej informujemy, że od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

 

Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek od najbliższego poniedziałku, tj. od 29 czerwca br., realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

Więcej informacji znajdziesz tutaj:

https://www.gov.pl/web/edukacja/przywrocenie-zajec-praktycznych-u-pracodawcow-dla-uczniow-branzowych-szkol-i-stopnia-bedacych-mlodocianymi-pracownikami?fbclid=IwAR3nRMMwc0-ZrcMYZrwz8wzwTmRrRTfXzLLPEmo07A9KJx0x3M0yMluxhLs 

Facebook
Facebook