Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualności PROTEST STRONY SPOŁECZNEJ W SPRAWIE NOCNYCH ZMIAN W USTAWIE O RDS...
IZBA_NEWS_zaslepka2

PROTEST STRONY SPOŁECZNEJ W SPRAWIE NOCNYCH ZMIAN W USTAWIE O RDS

W dniu 28 marca 2020 roku, w godzinach wczesnoporannych, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Zmiana tzw. specustawy koronawirusowej, miała wprowadzać rozwiązania antykryzysowe dla gospodarki. Niespodziewanie jednak, znalazł się w niej nieznany wcześniej zapis uprawniający Prezesa Rady Ministrów do odwoływania w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, na wniosek organizacji lub bez jej wniosku, członków Rady Dialogu Społecznego.

Partnerzy społeczni, reprezentujący w RDS największe polskie organizacje – związki zawodowe i związki pracodawców, zdecydowanie protestują przeciwko ingerencji w niezależność najważniejszej instytucji dialogu społecznego w Polsce.

Przeciwko nowemu zapisowi zaprotestowały wszystkie organizacje pracodawców i związków zawodowych, reprezentowane w RDS, czyli: Solidarność, Forum Związków Zawodowych, OPZZ, Związek Rzemiosła Polskiego, Lewiatan, Pracodawcy RP, Business Center Club oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Trudno wytłumaczyć pobudki uchwalenia takiego przepisu, a moment w którym partnerzy społeczni zgłaszają swoje uwagi do projektu, uczestnicząc zgodnie z gwarancjami ustawowymi w procesie legislacyjnym, reprezentując interesy milionów pracowników i tysięcy firm jest skandaliczną sytuacją. Przypominamy, że dialog społeczny jest jednym z fundamentów polskiej i europejskiej demokracji, a niezależność związków zawodowych i organizacji pracodawców i ich statutowych organów od administracji nigdy nie była podważana. Dlatego oczekujemy od Premiera i reprezentantów Sejmu RP natychmiastowego wycofania się z tej regulacji – czytamy w apelu.

Facebook
Facebook