Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualności POŻEGNANIE ŚP. ZBIGNIEWA ŚWIADKA...
IZBA_NEWS_zaslepka2

POŻEGNANIE ŚP. ZBIGNIEWA ŚWIADKA

Pożegnanie Śp. Zbigniewa Świadka, Zastępcy Prezesa Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, wygłoszone przez Prezesa Zarządu Zbigniewa Stencla podczas uroczystości pogrzebowych, w dn. 13 sierpnia 2021 roku o Kokoszkowach

 

W imieniu Zarządu i Pracowników Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, chciałbym wygłosić słowa pożegnania naszego Drogiego Kolegi, Mojego Zastępcy Zbigniewa Świadka.

Zbigniew Świadek był rzemieślnikiem i przedsiębiorcą. Zaczynał swoją działalność w branży meblarskiej w połowie lat 80-tych od małego warsztatu, który prowadził samodzielnie. Ciężka praca, determinacja i otwartość na innowacje sprawiły, że Zbigniew odniósł sukces i mały warsztat zamienił w duży Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy JAWOR z siedzibą w Linowcu, produkujący meble biurowe i hotelowe.

Firma JAWOR wypracowała sobie bardzo dobrą pozycję i opinię, należy do czołówki krajowych producentów mebli. Zbigniew dbał o jakość produkowanych mebli, innowacyjność rozwiązań i funkcjonujących systemów zarządzania, co było wielokrotnie doceniane w konkurach, m.in. I miejsce w konkursie „Firma z Jakością” w 2000 roku przyznane przez Krajową Izbę Gospodarczą, czy Nagroda Pomorska „Gryf Gospodarczy” w kategorii dla małych firm w 2002 roku, ponadto „Złoty Laur 2006” Związku Rzemiosła Polskiego za osiągnięcia menedżerskie i wkład w promowanie rzemiosła oraz nagroda „Pracodawca – Organizator Bezpiecznej Pracy 2008” przyznaną w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy.

Zbigniew Świadek był mistrzem meblarstwa, a szkolenie uczniów w rzemiośle miało dla niego ogromne znaczenie. W swoim zakładzie przeszkolił bardzo wielu młodych rzemieślników, a sprawy oświaty zawodowej w rzemiośle traktował priorytetowo.

Zbigniew związany był z rzemiosłem i działał w organizacji rzemiosła od wielu lat. Od 1984 roku był członkiem Cechu Rzemiosł Różnych w Starogardzie Gdańskim, w Zarządzie Cechu od 1997 roku, zaś od roku 2009 pełnił funkcję Starszego Cechu. Od 16 lat był też członkiem Zarządu Pomorskiej Izby Rzemieślniczej, najpierw jako Sekretarz Zarządu, a od 2009 roku jako Zastępca Prezesa. Działał także aktywnie w Związku Rzemiosła Polskiego, jako wieloletni delegat Izby na Kongres Rzemiosła. Został wyróżniony najwyższym honorowym odznaczeniem Związku Rzemiosła Polskiego – Szablą im. Jana Kilińskiego.

Zbigniew Świadek od lat działał społecznie udzielając się także w wielu gremiach: był członkiem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Powiatowej Rady Rynku Pracy, czy Rady Gospodarczej Powiatu Starogardzkiego, gdzie reprezentował interesy pomorskich firm rzemieślniczych.

W styczniu bieżącego roku pożegnaliśmy Prezesa Izby i naszego Przyjaciela Śp. Wiesława Szajdę. Razem ze Zbigniewem byliśmy członkami Zarządu Izby i Zastępcami Prezesa Szajdy przez 16 lat. Po odejściu Wiesława Szajdy podjęliśmy się dalej prowadzić Pomorską Izbę Rzemieślniczą, zaś od maja br. po wyborach na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby, Zbigniew bez wahania zgodził się zostać moim Zastępcą i kontynuować wspólne dzieło. Byłem i jestem Mu za to ogromnie wdzięczny, że zawsze mogłem liczyć na Niego, na Jego radę, wsparcie, lojalność i dobre szczere słowo.

Pracę na rzecz pomorskiego rzemiosła Zbigniew traktował bardzo poważnie i z wielkim zaangażowaniem. Ceniliśmy Jego spokój i dystans do wielu spraw, co miało szczególną wartość w sytuacjach trudnych. Mimo czasem słabnącego zdrowia, uczestniczył w działaniach i wydarzeniach Izby, nie skarżył się. Ostatni raz widzieliśmy się kilka tygodni temu w Częstochowie podczas dorocznej Pielgrzymki Rzemiosła Polskiego, gdzie wspólnie modliliśmy się w intencji pomorskich rzemieślników. Zapamiętamy Go jako człowieka bardzo skromnego, ogromnie życzliwego, zawsze gotowego do pomocy. Zapamiętamy Jego pogodę ducha i serdeczny uśmiech.

Zbyszku, to bardzo trudne zadanie stać tutaj dzisiaj i żegnać się z Tobą. W imieniu Zarządu, Dyrekcji i Pracowników Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw i całej naszej rzemieślniczej społeczności – dziękujemy Ci za wszystko i obiecujemy kontynuować nasze dzieło. Zbyszku, będzie Cię nam bardzo brakowało. Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci i w naszych sercach! Żegnaj Drogi Przyjacielu! Spoczywaj w pokoju.

Prezes-Z.-Świadek-b-w-002-199x300
Facebook
Facebook