Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualnościPOPARCIE SZTABU POMORSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW DLA APELU ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPIDEMIOLOGÓW I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH...
IZBA_NEWS_zaslepka2

POPARCIE SZTABU POMORSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW DLA APELU ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPIDEMIOLOGÓW I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH

WSPÓLNY APEL ORGANIZACJI PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

- SZTAB POMORSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW -

Gdańsk, 3 grudnia 2021 roku

 

 

Pan Andrzej Duda, Prezydent RP

Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów

Pan Adam Niedzielski, Minister Zdrowia

Pani Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu RP

Pan Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP

Panie/ Panowie Posłowie Sejmu RP

Panie / Panowie Senatorowie RP

 

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu reprezentowanych przez nas organizacji pracodawców z woj. pomorskiego, mając na uwadze zdrowie i życie Polek i Polaków, wyrażamy nasze poparcie dla Apelu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (z 28.11.2021) ws. podjęcia pilnych działań związanych z pandemią COVID-19.

Z ogromnym zaniepokojeniem przyjmujemy dynamicznie rosnącą liczbę zachorowań
i zgonów spowodowanych pandemią COVID-19 oraz pojawienie się nowych wariantów tego wirusa. Dlatego reprezentując niżej podpisane organizacje przedsiębiorców apelujemy o pilne podjęcie działań we wskazanych w Apelu obszarach (pełna treść Apelu poniżej).


Z wyrazami szacunku,

Organizacje pracodawców z województwa pomorskiego:

- Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw,

- Loża Gdańska Business Centre Club,

- Pomorski Związek Pracodawców LEWIATAN,

- Pracodawcy Pomorza,

- Gdański Klub Biznesu,

- Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza,

- Kaszubski Związek Pracodawców,

- Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA,

- Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców,

- Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług,

- Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego,

- Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej „Dobra robota”,

- Polska Izba Gospodarcza Restauratorów i Hotelarzy. Oddział Pomorski,

- Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu.

 

Apel i list otwarty Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, z dn. 28.11.2021 skierowany do:

Andrzeja Dudy - Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,
Mateusza Morawieckiego - Prezesa Rady Ministrów,
Adama Niedzielskiego - Ministra Zdrowia,
Elżbiety Witek – Marszałek Sejmu RP,
Tomasza Grodzkiego – Marszałka Senatu RP

My, specjaliści chorób zakaźnych, członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, którzy od blisko dwóch lat leczymy chorych z COVID-19, w związku z olbrzymią liczbą zachorowań i zgonów spowodowanych COVID-19, ograniczeniem dostępu do opieki zdrowotnej pacjentom z innymi chorobami, oraz niepewnością związaną z pojawianiem się nowych wariantów wirusa apelujemy o:

1) Podjęcie w trybie pilnym prac nad aktami prawnymi umożliwiającymi kontrolowanie przez pracodawców posiadania przez pracowników Unijnego Certyfikatu COVID (UCC) i podejmowanie stosownych działań w obrębie zakładu pracy.
2) Podjęcie w trybie pilnym prac nad aktami prawnymi ograniczającymi dostęp osób nie posiadających UCC do miejsc publicznych w zamkniętych przestrzeniach lub gdy niemożliwe jest zachowanie dystansu.
3) Podjęcia działań eliminujących i penalizujących wysokimi karami proceder oszustw związanych ze szczepieniami.
4) Zmobilizowanie służb porządkowych do egzekwowania już obowiązujących przepisów dotyczących noszenia masek w publicznych przestrzeniach zamkniętych.

Treść apelu poparli wszyscy członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych:
Prof. dr hab. Robert Flisiak - prezes
Prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska - wiceprezes
Prof. dr hab. Krzysztof Tomasiewicz - wiceprezes
Dr med. Agnieszka Czauż-Andrzejuk - sekretarz
Dr med. Alicja Kalinowska - skarbnik
Prof. dr hab. Michał Garlicki
Dr hab. Jerzy Jaroszewicz
Prof. dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska
Prof. dr hab. Magdalena Marczyńska
Dr hab. Anita Olczak
Prof. dr hab. Sławomir Pancewicz
Prof. dr hab. Anna Piekarska
Dr hab. Katarzyna Sikorska
Prof. dr hab. Krzysztof Simon
Dr hab. Dorota Zarębska-Michaluk

 

Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

 

Źródło: http://www.pteilchz.org.pl/ 

Do wiadomości:

Pan Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski

Pan Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

Panie/ Panowie Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin województwa pomorskiego

 

Facebook
Facebook