Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualnościPomorski Okrągły Stół Edukacyjny...
1460x616

Pomorski Okrągły Stół Edukacyjny

11 marca odbyły się dwa wydarzenia ważne dla edukacji na Pomorzu. Posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej przy Marszałku Województwa Pomorskiego z udziałem Ministry Edukacji Narodowej Pani Barbary Nowackiej oraz nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz samorządowców z Pomorza. Tego samego dnia Wojewoda Pomorska Pani Beata Rutkiewicz zorganizowała Okrągły Stół dla Edukacji, także z udziałem Ministry B. Nowackiej, a także przedstawicieli kuratorium oświaty, samorządów, organizacji pracodawców, uczelni wyższych, związków zawodowych i uczniów. Naszą Izbę reprezentowała dyrektorka Pani Małgorzata Wokacz-Zaborowska, członkini Pomorskiej Rady Oświatowej. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na wyzwania związane z kształceniem zawodowym oraz z nadal nie w pełni wykorzystanym potencjałem kształcenia dualnego jakie realizujemy od dekad w rzemiośle. Ponadto odniosła się do wciąż słabo funkcjonującego doradztwa zawodowego oraz pilnej potrzeby uwzględnienia specjalnych potrzeb edukacyjnych uczennic i uczniów także w kształceniu zawodowym i doradztwie zawodowym. Podkreśliła też rolę pracodawców kształcących młodocianych pracowników w procesie kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy.

 

https://www.gov.pl/web/uw-pomorski/pomorski-okragly-stol-edukacyjny?fbclid=IwAR3-fI2_g-H4SzDM7_gijlr7WweqqtB1Uc83fTdux5MDAm-Y4DBsYxR36e0

Facebook
Facebook