Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualności PAKIET DOT. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ – ROZWIĄZANIA ZAAKCEPTOWANE PRZEZ RZĄD...
IZBA_NEWS_zaslepka2

PAKIET DOT. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ – ROZWIĄZANIA ZAAKCEPTOWANE PRZEZ RZĄD

Ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu projektów ustaw, które składają się na tarczę antykryzysową.

Przewiduje on m.in.:

  • pokrycie przez państwo składek na ZUS przez 3 miesiące dla:mikrofirm, które zatrudniają do 9 pracowników, jeżeli były zgłoszone jako płatnik składek przed 29 lutego 2020 r. (chodzi o składki za wszystkich pracowników);
  • samozatrudnionych, jeżeli prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r.
  • świadczenie miesięczne w kwocie do około 2 tys. zł – dla zatrudnionych na umowy zlecenia lub o dzieło oraz samozatrudnionych;
  • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników –  do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach.

Pakiet, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa, zaakceptował dziś rząd.

Na pakiet składają się: projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa); projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy); projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR).

Projekty te opracowały: Ministerstwo Rozwoju; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwo Finansów; ZUS; KNF; PFR; MS; MSWiA, pod nadzorem KPRM i we współpracy z innymi ministerstwami oraz instytucjami publicznymi.

Czytaj więcej: https://www.gov.pl/web/rozwoj/pakiet-dot-tarczy-antykryzysowej--rozwiazania-zaakceptowane-przez-rzad?fbclid=IwAR2jWsJL9JIevpGw5YLaTQNbeeHzWuvQxJGJifnXtfrIs5Poa7W0JDba1nU

Facebook
Facebook