Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualności OD 20 GRUDNIA DO 9 STYCZNIA ZAJĘCIA W SZKOŁACH W SYSTEMIE ZDALNYM...
IZBA_NEWS_zaslepka2

OD 20 GRUDNIA DO 9 STYCZNIA ZAJĘCIA W SZKOŁACH W SYSTEMIE ZDALNYM

Od 20 grudnia do 9 stycznia zajęcia w szkołach: podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach kształcenia ustawicznego, centrach kształcenia zawodowego, w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, placówkach artystycznych, szkołach artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego odbędą się w systemie zdalnym.

 

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, którzy są młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika. W związku z powyższym młodociani pracownicy powinni przychodzić na zajęcia praktyczne do pracodawcy tylko w te dni, które są przeznaczone na kształcenie praktyczne, w pozostałe dni tygodnia realizują kształcenie teoretyczne w systemie zdalnym.

 

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników będą mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Pełną informację możecie Państwo przeczytać na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/od-20-grudnia-do-9-stycznia-zajecia-w-szkolach-w-systemie-zdalnym

 

Facebook
Facebook