Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualności NOWE TERMINY OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH I INNYCH ADMINISTRACYJNYCH - WYNIKAJĄCE Z USTAWY COVID-19...
IZBA_NEWS_zaslepka2

NOWE TERMINY OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH I INNYCH ADMINISTRACYJNYCH - WYNIKAJĄCE Z USTAWY COVID-19

1. Do 31.05.2020 r. – złożenie wniosku o zwolnienie (od 03-05.2020 r.) ze składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.

2. Do 01.06.2020 r. – prolongata terminu przekazania przez pracodawcę zaliczek na podatek PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy, pobranych w marcu i kwietniu (tzw. PIT-4). Zapłata zaliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja br. będzie mogła być dokonana do 1 czerwca br.

3. Do 30.06.2020 r. – przesunięcie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

4. Do 01.07.2020 r. – odroczenie obowiązku składania nowego pliku JPK-VAT dla dużych firm, dla mniejszych termin 1 lipca pozostaje niezmieniony.

5. Zwrot zaliczek pobranych na poczet organizacji wystaw, kongresów itp. w przypadku rozwiązania umowy z klientem – w terminie 180 dni od dnia rozwiązania umowy.

6. Do 30.06.2020 r. sporządzenie, zatwierdzenie, przekazanie do KRS sprawozdania finansowego.

Wprowadzone w rozporządzeniu w MF rozwiązania obejmują wydłużenie terminów od 21 dni do 3 miesięcy.

 

Czytaj więcej: https://zrp.pl/nowe-terminy-obowiazkow-sprawozdawczych-i-innych-administracyjnych-wynikajace-z-ustawy-covid-19/?fbclid=IwAR0V4LKSBJ58haBGLD4DbAsz6IFBQxXHIM2ziW5-QGi17IuPE5AsxNWVVCg

Facebook
Facebook