Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualności NOWE ROZWIĄZANIA PRZEWIDZIANE W USTAWIE O SZCZEGÓLNYCH INSTRUMENTACH WSPARCIA W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ WIRUSA SARS-COV-2 TZW. TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0...
IZBA_NEWS_zaslepka2

NOWE ROZWIĄZANIA PRZEWIDZIANE W USTAWIE O SZCZEGÓLNYCH INSTRUMENTACH WSPARCIA W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ WIRUSA SARS-COV-2 TZW. TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0

Nowe rozwiązania przewidują rozszerzenie pomocy dla przedsiębiorców oraz osób wykonujących umowy cywilnoprawne w zakresie: świadczenia postojowego, które:

  • będzie mogło być wypłacone ponownie, ale nie więcej niż trzy razy,
  • będzie mogło być wypłacone po raz kolejny na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono już wcześniej świadczenie postojowe,
  • będzie mogło być wypłacone po raz kolejny, nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego będzie oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

Czytaj więcej: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/inne/-/publisher/aktualnosc/1/nowe-rozwiazania-przewidziane-w-ustawie-o-szczegolnych-instrumentach-wsparcia-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-wirusa-sars-cov-2-tzw_-tarcza-antykryzysowa-2_0/3361085?fbclid=IwAR1Wi_pHjkyhhMwqMKzHwrZqP-R8tQkJIms0vIfjJ187dD5f7YjPk96ScqM 

Facebook
Facebook