Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualnościMŁODOCIANI PRACOWNICY W RZEMIOŚLE - WYJĄTKOWE ROZWIĄZANIA W OKRESIE PANDEMII...
IZBA_NEWS_zaslepka2

MŁODOCIANI PRACOWNICY W RZEMIOŚLE - WYJĄTKOWE ROZWIĄZANIA W OKRESIE PANDEMII

W opracowaniu podnieśliśmy kwestie, które najczęściej zgłaszano w ostatnich dniach tj.

  • Organizacja kształcenia w szkołach -zmiany w organizacji kształcenia zawodowego
  • Dofinansowanie przysługuje także za miesiące, w których pracodawcy zwolnili młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy.
  • Młodociani pracownicy, po zmianie ustawy, nie będą wliczani do limitu „10 ubezpieczonych” przy wnioskowaniu o zwolnienie z opłaty składek na ubezpieczenie społeczne
  • Zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy okresie ograniczenia funkcjonalności szkół
  • Lista obecności pracowników młodocianych w okresie zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy
  • Refundacja wypłaconego młodocianemu wynagrodzenia w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
  • Egzaminy czeladnicze na zakończenie nauki zawodu młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu.
Facebook
Facebook