Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualnościKURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU...
kurs pedagogiczny grafika

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

1

Mamy przyjemność poinformować, że w Pomorskiej Izbie Rzemieślniczej MSP odbędzie się kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kurs rozpoczyna się 12 czerwca 2024 r. 

Poniżej podajemy dokładne informacje, a także kartę słuchacza w załączniku.

TERMIN ZAJĘĆ - 12.06.2024 – 08.07.2024

Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu, w godzinach pomiędzy 16:00, a 20.00, w siedzibie Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw (ul. Piwna ½ Gdańsk)

Ilość godzin: 40 h zajęcia teoretyczne + 8 h praktyka

PLAN NAUCZANIA

  • Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy - 5 godz.
  • Elementy psychologii komunikacji i relacji "instruktor - osoba ucząca się" -  8 godz.
  • Metodyka praktycznej nauki zawodu - 27 godz.
  • Umiejętności dydaktyczne - 8 godz.


Kurs kończy się egzaminem (część pisemna i praktyczna), który odbędzie się w ciągu tygodnia od zakończenia zajęć.

Koszt kursu brutto łącznie z egzaminem 750,00 zł/os.

 

PROGRAM KURSU ZOSTAŁ ZATWIERDZONY PRZEZ POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY  

W celu zapisów, prosimy o kontakt pod numerem 513 171 153 lub 513 171 054 bądź przy pomocy adresu e-mail - m.muszynska@pomorskaizba.com.pl lub o.czapiewska@pomorskaizba.com.pl

Warunkiem jest przesłanie wypełnionej karty słuchacza oraz uiszczenie opłaty - do 16 kwietnia 2024 r.

 

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW

 Kurs skierowany jest do osób, które chcą uzyskać kwalifikacje niezbędne do nauczania zawodu.

Uczestnikami kursu mogą zostać osoby spełniające wymogi określone w § 10 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r., poz. 391).

1) Uczestnicy powinni posiadać:

a) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy
w  zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

i. świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej, lub

ii.świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub

b) tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego
będą  nauczać, oraz:

i. świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego
liceum ogólnokształcącego lub

ii. świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego
będą  nauczać, lub

iii. świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub

c) dyplom ukończenia studiów:

i. na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

ii. na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

d) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż
pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub

e) tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

 

ZAPRASZAMY!

Facebook
Facebook