Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualnościKonferencja „Rzemiosło – Sukces w Twoich Rękach”, 8 września 2023 r....
PROGRAM_konferencja_PSR

Konferencja „Rzemiosło – Sukces w Twoich Rękach”, 8 września 2023 r.

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz społeczność szkolna zespołu szkół pn. Pomorskie Szkoły Rzemiosł im. Wiesława Szajdy w Gdańsku, serdecznie zapraszają do udziału w konferencji dotyczącej kształcenia zawodowego pt. „Rzemiosło – sukces w twoich rękach”, która odbędzie się w dn. 8 września 2023 r. z okazji 15-lecia Pomorskich Szkół Rzemiosł im. W. Szajdy w siedzibie szkoły przy ul. Sobieskiego 90 w Gdańsku.

Patronaty Honorowe nad konferencją: Minister Edukacji i Nauki, Wojewoda Pomorski, Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdańska, Pomorski Kurator Oświaty, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Zarząd Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP, jako organ prowadzący Pomorskie Szkoły Rzemiosł im. Wiesława Szajdy, wspólnie z dyrekcją Szkoły, podjęli decyzję o zorganizowaniu konferencji z okazji jubileuszu 15-lecia szkoły, jako najtrafniejszej formy uczczenia jubileuszu. Debata dotycząca szkolnictwa zawodowego w naszym mieście i w województwie, ale także i w szerszym kontekście rozwiązań systemowych, a także korzystania z dobrych praktyk z innych państw, to kwestie szczególnie istotne dla przyszłości zawodowej młodego pokolenia, planowania działań mających na celu wspieranie kształcenia zawodowego oraz dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. W ramach konferencji pochylimy się nad kwestiami szkolnictwa branżowego, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia dualnego w rzemiośle i przykładów rozwiązań z Niemiec – dzięki udziałowi w konferencji Prezesa naszej partnerskiej Izby Rzemieślniczej w Hamburgu. W debatach uwzględnimy ponadto temat kompetencji potrzebnych na rynku pracy, a także roli pracodawców i współpracy szkół z pracodawcami w kształceniu na potrzeby rynku pracy. W związku z odbywającym się w tym samym czasie (6-9 września 2023 r.) w Gdańsku konkursem EuroSkills 2023, przedstawimy także inicjatywę konkursów branżowych WorldSkills, jako ciekawej i atrakcyjnej formy promowania kształcenia zawodowego. Dodatkowo planujemy poprowadzić warsztaty dla doradców zawodowych ze szkół podstawowych.

Ramowy program poniżej:

Serdecznie zapraszamy – zapisy w sekretariacie szkoły pod adresem mailowym: jubileusz@psr.gda.pl 

 

 

Facebook
Facebook