Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualności KOMENTARZ ZRP DO ZWOLNIENIA ZE SKŁADEK UBEZPIECZENIOWYCH (ZUS)...
IZBA_NEWS_zaslepka2

KOMENTARZ ZRP DO ZWOLNIENIA ZE SKŁADEK UBEZPIECZENIOWYCH (ZUS)

Komentarz do art. 31zo ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych.

W związku z wątpliwościami organizacji rzemieślniczych w sprawie stosowania przepisu art. 31zo ww. ustawy dotyczącego zwolnień ze składek ubezpieczeniowych, m.in.:

  • płatników składek ubezpieczeniowych zgłaszających do ubezpieczenia mniej niż 10 ubezpieczonych,
  • jednoosobowych firm osób fizycznych o przychodzie (w lutym 2020 r.), nie wyższym, niż 15 681 zł

w oparciu o najczęściej zgłaszane przez organizacje i rzemieślników pytania Związek Rzemiosła Polskiego uprzejmie informuje:

Czytaj więcej: https://zrp.pl/zwolnienie-ze-skladek-na-ubezpieczeniowych-zus-komentarz-do-art-31zo-ustawy-z-dnia-31-marca-2020-r/?fbclid=IwAR00cDCSNy3ghnPTatuPPTkr4nF7nXPsnH6FSNkQ9IsSCLldLODb6Me42bk 

 

Facebook
Facebook