Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualności III FORUM SZKÓŁ RZEMIOSŁA W WARSZAWIE...
86190950_2881872738539520_7515164222116855808_n

III FORUM SZKÓŁ RZEMIOSŁA W WARSZAWIE

12 lutego br. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odbyło się III Forum Szkół Rzemiosła. Tematem Forum była nowelizacja prawa oświatowego i jej implikacje dla szkół rzemieślniczych.
 

Pomorską Izbę Rzemieślniczą MŚP reprezentowała Dyrektor Małgorzata Wokacz-Zaborowska, a Pomorskie Szkoły Rzemiosł Dyrektor Beata Wierzba.

 

Podczas forum przedstawione były m.in. następujące zagadnienia: wyzwania dla rzemieślniczej szkoły branżowej w kontekście zmian systemowych; szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego, jako potencjalna forma współpracy z organizacjami rzemiosła; szkoła branżowa II stopnia - koncepcja rozszerzenia działalności szkół rzemieślniczych; mechanizmy współpracy szkoły z pracodawcą – rzemieślnikiem oraz dobre praktyki w zakresie adaptacji szkół do zmian oświatowych.

 

Forum otworzyli Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jan Gogolewski oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Minister Olga Semeniuk. W Forum uczestniczyli przedstawiciele 28 szkół rzemieślniczych, a ponadto reprezentanci izb rzemieślniczych i cechów z całej Polski. Pomorską Izbę Rzemieślniczą MŚP reprezentowała Dyrektor Małgorzata Wokacz-Zaborowska, a Pomorskie Szkoły Rzemiosł Dyrektor Beata Wierzba. Obecni byli także przedstawiciele: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Instytutu Badań Edukacyjnych.

86172054_2881872598539534_3640639864656887808_n
Facebook
Facebook