Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualności DEKLARACJA O REAKTYWACJI RADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI...
IZBA_NEWS_zaslepka2

DEKLARACJA O REAKTYWACJI RADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Szefowie największych organizacji przedsiębiorców i pracodawców w Polsce, kierując się odpowiedzialnością za los Polaków, zagrożonych pandemią i recesją gospodarczą, wydali deklarację o reaktywowaniu Rady Przedsiębiorczości. Rada deklaruje m.in. stworzenie forum wymiany poglądów w kontekście opisanych problemów oraz przedstawianie propozycji konkretnych rozwiązań, które będą przedkładane konstytucyjnym organom państwa oraz rządowemu zespołowi zarządzania kryzysowego:

Czytaj więcej: https://bit.ly/2WHMW7B 

Facebook
Facebook