Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualnościApel Sztabu Pomorskich Przedsiębiorców odnoszący się do braku realizacji ważnych postulatów z umowy koalicyjnej dot. spraw przedsiębiorców oraz do projektu ustawy deregulacyjnej. ...
APEL SZTABU POMORSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Apel Sztabu Pomorskich Przedsiębiorców odnoszący się do braku realizacji ważnych postulatów z umowy koalicyjnej dot. spraw przedsiębiorców oraz do projektu ustawy deregulacyjnej.

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE ORGANIZACJI PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

- SZTAB POMORSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW -


Gdańsk, 3 czerwca 2024 roku

 

Sz. P. Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów

Sz. Panie / Panowie Posłowie Sejmu RP

Sz. Panie / Panowie Senatorowie RP

 

Szanowny Panie Premierze, Szanowni Państwo,

 

W imieniu organizacji przedsiębiorców i pracodawców z województwa pomorskiego wyrażamy nasze zaniepokojenie brakiem realizacji przez Rząd postulatów podjętych w kampanii wyborczej oraz w umowie koalicyjnej, które skierowane zostały do przedsiębiorców.

 

Za niespełna kilka dni minie 6 miesięcy od powołania nowego rządu. Zarówno podczas kampanii wyborczej, jak i w umowie koalicyjnej, partie współtworzące rząd podjęły szereg zobowiązań wobec przedsiębiorców. Pośród nich znalazły się kwestie, które wymagają pilnej zmiany, ponieważ należą do największych wyzwań z jakimi przedsiębiorcy mierzą się i stanowią znaczącą część kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W szczególności dotyczy to formuły rozliczania składki zdrowotnej oraz zmian w sposobie naliczania zasiłku chorobowego. W związku z tym zwracamy się do Państwa z apelem o pilne podjęcie poniżej wskazanych tematów.

 

Przede wszystkich zmiany wymaga system rozliczania składki zdrowotnej. W  programie wyborczym Koalicji Obywatelskiej pn. "100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów", pod nr 34 znalazł się postulat: "Wrócimy do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej.  Skończymy z absurdem składki zdrowotnej od sprzedaży środków trwałych." Następnie w podpisanej w dniu 10 listopada 2023 roku umowie koalicyjnej w pkt. 12, który rozpoczyna się od zapowiedzi: „Przywrócimy korzystne warunki do rozwoju działalności gospodarczej”, zawarto postulat: "wprowadzenie korzystnych i czytelnych zasad naliczania składki zdrowotnej". W marcu br. Minister Finansów i Ministra Zdrowia przedstawili założenia do projektu zmian w ustawie zmieniającej ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Nadal poza tymi założeniami nie ma jednak projektu zmian ustawy, a co szczególnie nas martwi – obserwujemy brak zgody w koalicji rządzącej co do kształtu zmian systemu naliczania składki zdrowotnej. Wprowadzony przez Polski Ład system rozliczania składki zdrowotnej jest skomplikowany i niesprawiedliwy, stanowi poważne obciążenie dla przedsiębiorców w każdym z wariantów opodatkowania. Nie można tej kwestii odkładać, bowiem skutkuje to osłabieniem pozycji polskiego sektora MŚP, który w ostatnich latach został mocno dotknięty skutkami pandemii COVID-19, inflacji, wzrostu cen energii, wzrostu kosztów zatrudnienia i problemami na rynku pracy. Korekta systemu naliczania składki zdrowotnej musi zostać jak najszybciej przeprowadzona.

 

Kolejnym istotnym postulatem są zapowiedziane zmiany w zasadach wypłacania zasiłku chorobowego. W programie wyborczym Koalicji Obywatelskiej, pod nr 35 znalazła się zapowiedź: „Pomożemy mikro przedsiębiorcom obniżyć koszty działalności: zasiłek chorobowy od pierwszego dnia nieobecności pracownika będzie płacił ZUS.” Natomiast w umowie koalicyjnej (pkt.12) zawarto postulat: „chorobowe pracownika już od pierwszego dnia będzie płacone przez ZUS." W styczniu br. Rada Ministrów przyjęła informację o kierunku i harmonogramie prac legislacyjnych wdrażających opłacanie przez ZUS zasiłku chorobowego dla pracowników od pierwszego dnia. Jednak projekt dotyczący zmiany zasad wypłaty zasiłku chorobowego nie został dotychczas opublikowany, co budzi obawy przedsiębiorców i podważa zaufanie do rządu. Konieczność wypłacania zasiłku chorobowego z budżetu firmy stanowi duży problem szczególnie dla małych przedsiębiorstw. W obliczu drastycznie rosnących kosztów zatrudnienia, przedsiębiorcy oczekują pilnych działań w tym zakresie.

 

Jednocześnie doceniamy podjętą przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii inicjatywę w zakresie deregulacji zawartą w projekcie Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego. Jest to pakiet deregulacyjny bardzo oczekiwany przez przedsiębiorców, zawierający dużo ważnych zmian w przepisach regulujących prowadzenie działalności gospodarczej, m.in. w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w ustawie o rzemiośle i innych aktach prawnych. Przedsiębiorcy oczekują, iż proces legislacyjny będzie przeprowadzony sprawnie i rząd nada tej ustawie znaczenie priorytetowe, gdyż zmiany przewidziane w ustawie powinny być wprowadzone w możliwie najszybszym terminie, aby realnie poprawić sytuację wielu przedsiębiorców. Z uznaniem odnosimy się też do wprowadzonej formuły regularnych konsultacji Ministerstwa RiT bezpośrednio z przedstawicielami organizacji pracodawców. Oczekujemy, że głos organizacji reprezentujących pracodawców, przedsiębiorców, zostanie wysłuchany, a zaproponowane przez Ministerstwo rozwiązania wyjdą naprzeciw zgłoszonym przez nich potrzebom.

 

Szanowny Panie Premierze, Szanowni Państwo, 

 

Apelujemy o przyspieszenie prac nad ważnymi dla przedsiębiorców kwestiami i wywiązanie się z podjętych wobec wyborców zobowiązań. Odciąganie w czasie wdrożenia wskazanych zmian skutkuje przedłużaniem obowiązywania niesprawiedliwych i niekorzystnych przepisów prawnych, a co za tym idzie – osłabianiem rozwoju przedsiębiorczości i utrzymaniem tendencji do zawieszania i zamykania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Ciężar obciążeń wynikający z trudnej sytuacji gospodarczej ostatnich lat powoduje, że przedsiębiorcy oczekują zdecydowanych działań ze strony rządu i parlamentu. W imieniu reprezentowanych przez nas przedsiębiorców zwracamy się z apelem o podjęcie działań na rzecz poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej i budowania perspektyw stabilnego rozwoju polskiej gospodarki.

 

                                   Z wyrazami szacunku,

 

Organizacje pracodawców z województwa pomorskiego:

- Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw,

- Forum Pracodawców Północy,

- Pracodawcy Pomorza,

- Loża Gdańska Business Centre Club,

- Gdański Klub Biznesu,

- Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza,

- Kaszubski Związek Pracodawców,

- Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA,

- Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców,

- Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług,

- Polska Izba Gospodarcza Restauratorów i Hotelarzy. Oddział Pomorski,

- Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu

 

 

Do wiadomości:

Pan Szymon Hołownia, Marszałek Sejmu RP

Pani Małgorzata Kidawa-Błońska, Marszałkini Senatu RP

Pan Andrzej Domański, Minister Finansów

Pani Izabela Leszczyna, Ministra Zdrowia

Pan Krzysztof Paszyk, Minister Rozwoju i Technologii

Pani Agnieszka Dziemianowicz – Bąk, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Pan Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Pani Beata Rutkiewicz, Wojewoda Pomorska

Pan Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

 

 

Facebook
Facebook