Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualnościAPEL SZTABU POMORSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW WS. PODWYŻEK CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU...
IZBA_NEWS_zaslepka2

APEL SZTABU POMORSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW WS. PODWYŻEK CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU

WSPÓLNY APEL ORGANIZACJI PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

- SZTAB POMORSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW -

 

Gdańsk, 3 lutego 2022 roku

 

Pan Andrzej Duda, Prezydent RP

Pani Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu RP

Pan Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP

Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów

Pan Tadeusz Kościński, Minister Finansów

Pan Piotr Nowak, Minister Rozwoju i Technologii

Pani Olga Semeniuk, Sekretarz Stanu w MRiT, Pełnomocnik Rządu ds. MŚP

 

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu reprezentowanych przez nas organizacji pracodawców z województwa pomorskiego, zwracamy się z apelem o pilne podjęcie działań, których celem jest ochrona przedsiębiorców przed drastycznym wzrostem cen gazu i energii elektrycznej.

 

W styczniu tego roku nasze organizacje przeprowadziły ankietę wśród pomorskich firm badającą wpływ wzrostu cen gazu i energii elektrycznej na ich działalność. Badanie potwierdziło docierające do nas informacje, że wprowadzone podwyżki mają znaczący wpływ na dalsze funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw – zarówno tych mikro, małych i średnich, jak i dużych. Ankietowane firmy zgłosiły wzrost kosztów mediów od kilkudziesięciu do nawet kilkuset procent na poziomie cen jednostkowych. Dodatkowo przedsiębiorcy wskazali na wzrost cen materiałów do produkcji, w tym materiałów budowlanych, ponadto sprzętu, maszyn, wzrost kosztów transportu, usług księgowych i kosztów najmu. Aż 81 % firm zapowiedziało w konsekwencji podniesienie cen na produkty i usługi, tak aby w części lub w całości pokryć wzrost kosztów prowadzenia działalności. Co piąta firma z ankietowanych planuje redukcje zatrudnienia. Blisko 70 % ankietowanych jako jeden z największych problemów wskazało presję płacową oraz spodziewany dalszy wzrost cen usług.

 

Są też takie firmy, które ze względu na drastyczne podwyżki gazu i energii stoją w obliczu konieczności zamknięcia swojej działalności. Często są to firmy rodzinne o wieloletnich tradycjach, które przetrwały wiele zawirowań gospodarczych w naszym kraju, ale aktualna sytuacja wymusza na nich podjęcie bardzo trudnych i ostatecznych decyzji co do swojej przyszłości.

 

W wyniku wprowadzonych podwyżek cen gazu i energii oraz rosnących cen surowców, a także w związku z nowymi przepisami wprowadzonymi przez Polski Ład, destabilizującymi prowadzenie przedsiębiorstw, bardzo wiele firm znalazło się w krytycznej sytuacji. Kumulacja aktualnych problemów przedsiębiorców w krótkim czasie może spowodować znaczący wzrost cen na produkty i usługi, co w efekcie może zachwiać ich konkurencyjnością w kraju i na świecie. W perspektywie zamykania rodzimych firm może się okazać, że na zgliszczach polskiej przedsiębiorczości zbudują swój potencjał firmy zagraniczne. Z ogromnymi problemami mierzą się również inne podmioty, w tym organizacje pracodawców i przedsiębiorców.

 

Aktualnie szczególnie dotkliwe są podwyżki cen gazu. W związku z tym dzisiejsza sytuacja w jakiej znalazło się wiele przedsiębiorstw w Polsce wymaga interwencji ze strony Rządu RP.  Pilnym rozwiązaniem, którego oczekuje środowisko przedsiębiorców, jest nowelizacja uchwalonej przez Sejm RP Ustawy z dnia 26 stycznia br. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Ustawa w przyjętej formie nie przewiduje żadnych mechanizmów wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że wielu przedsiębiorców w ostatnich latach było zachęcanych przez rząd do przechodzenia na paliwo gazowe w ramach – z wielu względów przecież słusznej - proekologicznej polityki państwa. Gaz ziemny, który pozwala na zmniejszenie emisji CO2, tlenków azotu oraz siarki jest paliwem przejściowym na drodze do neutralności klimatycznej. Idąc za tymi rekomendacjami przeprowadzono w firmach kosztowne inwestycje w instalacje gazowe. Teraz wielu przedsiębiorców odczuje boleśnie negatywne skutki swoich decyzji, zaś ci którzy planowali w najbliższym czasie wdrożenie proekologicznych rozwiązań, wstrzymają takie działania.

 

Ostatnie dwa lata to czas szczególnie trudny dla przedsiębiorców – pandemia i jej oddziaływanie na funkcjonowanie gospodarki, walka o utrzymanie swoich biznesów i miejsc pracy, zamykanie i ponowne otwieranie firm, wieloaspektowy wzrost kosztów, zaburzone łańcuchy dostaw, wzrosty cen surowców i materiałów aż po ceny paliw, energii i gazu, utrzymująca się ogólna tendencja inflacyjna i wreszcie chaos wywołany wprowadzeniem przepisów Polskiego Ładu. To gigantyczna kumulacja wyzwań.

 

Sytuacja jest bardzo poważna, a każdy dzień zwłoki w podejmowaniu działań to trudne decyzje i dramaty polskich przedsiębiorców. My niżej podpisane organizacje przedsiębiorców oczekujemy od Rządu Rzeczypospolitej Polskiej pilnego podjęcia starań celem minimalizacji skutków wzrostu cen gazu i energii elektrycznej.

 

Z wyrazami szacunku,

Organizacje pracodawców z województwa pomorskiego:

- Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw,

- Forum Pracodawców Północy,

- Pracodawcy Pomorza,

- Gdański Klub Biznesu,

- Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza,

- Kaszubski Związek Pracodawców,

- Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA,

- Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców,

- Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług,

- Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego,

- Polska Izba Gospodarcza Restauratorów i Hotelarzy. Oddział Pomorski,

- Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu.

Do wiadomości:

Panie/ Panowie Posłowie Sejmu RP reprezentujący wyborców z województwa pomorskiego

Panowie Senatorowie RP reprezentujący wyborców z województwa pomorskiego

Pan Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski

Pan Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

Pan Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

 

Facebook
Facebook