Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualnościApel Sztabu Pomorskich Przedsiębiorców dotyczący wsparcia przedsiębiorców...
Grafika na FB i stronę do apeli

Apel Sztabu Pomorskich Przedsiębiorców dotyczący wsparcia przedsiębiorców

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE ORGANIZACJI PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

- SZTAB POMORSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW -

 


Gdańsk, 31 października 2023 roku

 

Panie/ Panowie Posłowie Sejmu RP reprezentujący wyborców z województwa pomorskiego

Panie / Panowie Senatorowie RP reprezentujący wyborców z województwa pomorskiego

 

Szanowni Państwo,

W ostatnich latach pomorscy przedsiębiorcy zmagali się ze skutkami pandemii Covid 19, wojny w Ukrainie i kryzysu ekonomicznego. Zostaliśmy dotknięci przez zjawiska niespodziewane jak działania o globalnym znaczeniu, czy też o krajowym zasięgu, w tym  te będące wynikiem braku profesjonalizmu w stanowieniu prawa takich jak np. pakiet podatkowy Polski Ład. Z konsekwencjami tych wydarzeń, zjawisk i decyzji mierzymy się do dzisiaj.

 

Jesteśmy obserwatorami sposobu zarządzania w sprawach dotyczących środków wypracowanych przez nasze firmy i pracowników tych firm, które świadczy o braku profesjonalizmu i braku przejrzystości. Odczuwamy skutki popełnianych błędów. Zostaliśmy odcięci od dialogu i konsultacji społecznych dotyczących wprowadzanego w Polsce prawa. Ostatnie lata były również dla nas głębokim doświadczeniem w zakresie działania instytucji, z którymi jako organizacje mogliśmy prowadzić dialog i na wsparcie których mogliśmy liczyć.

 

Naszym oparciem jest instytucja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców  powołana w związku z wejściem w życie w roku 2018 pakietu ustaw „Konstytucja Biznesu”.
W każdej sprawie w jakiej zwracaliśmy się do Rzecznika mogliśmy liczyć na partnerskie traktowanie, wysłuchanie, rozważenie sprawy i interwencję. Rzecznik MŚP chronił i chroni nasze prawa, interweniuje niezależnie od otoczenia politycznego, zawsze wspierając przedsiębiorców, których prawa są naruszane. W wielu przypadkach jest pierwszą i jedyną instytucją reagującą na łamanie praw przedsiębiorców. Dla pomorskich organizacji pracodawców i przedsiębiorców kontakt z Terenowym Biurem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców i Dyrektorką Biura jest istotnym filarem naszego funkcjonowania i najważniejszym wsparciem instytucjonalnym dla naszych firm. Niezmiernie ważnym są wysokie kompetencje, znajomość naszego środowiska, naszych problemów oraz  towarzyszenie w rozwiązaniu naszych problemów m.in. przez partnerskie relacje i współpracę Dyrektorki Biura z naszym Sztabem.

 

Zawsze wsparciem dla przedsiębiorców i oparciem w przypadku łamania prawa, wykorzystywania prawa w sposób instrumentalny przeciwko przedsiębiorcom, był i jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Wystarczy wspomnieć o interwencjach BRPO w sprawach dotyczących przedsiębiorców m.in. w odniesieniu do instrumentalnego wszczynania postępowań karnoskarbowych, tymczasowego aresztowania, blokad rachunków bankowych oraz wspólnika iluzorycznego. Stanie na straży prawa, reagowanie na patologie w obszarze naszych praw - tym dla nas jest RPO.

 

Wymienione dwie instytucje są najcenniejszymi z punktu widzenia demokracji, obrony praw i poczucia bezpieczeństwa przedsiębiorców.

 

Jednocześnie dostrzegamy pilną potrzebę uzupełnienia instytucji rzeczniczych w Polsce. Obserwacja otaczającej nas rzeczywistości, nasze doświadczenia oraz wątpliwa jakość zarzadzania wypracowanymi przez nas środkami, są dla nas inspiracją do rekomendowania powołania Instytucji Obywatelskiego Rzecznika Przejrzystości Finansów Publicznych. Wzrastającą nieprzejrzystość finansów publicznych, skala ukrytego deficytu budżetowego, pomijanie rygorów w prowadzeniu budżetu, budzą głęboki niepokój wielu przedsiębiorców. Brak stabilizacji, wynikające z obecnej sytuacji ryzyka o skali ogólnokrajowej mogące zagrozić gospodarce i naszym firmom, inspirują nas do zdecydowanego wspierania powołania wymienionej funkcji. Widzimy potrzebę informowania nas przedsiębiorców i wszystkich obywateli o stanie finansów państwa, jak również prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym.  W wiedzy oraz w świadomości jak prowadzona jest gospodarka naszymi pieniędzmi upatrujemy potężnego filaru dla przestrzegania prawa i demokracji.

 

Szanowni Państwo,

 

Apelujemy do Państwa o wspieranie idei Instytucji o jakich piszemy, wzmacnianie ich niezależności oraz podstaw na jakich działają. Apelujemy o powołanie instytucji   Obywatelskiego Rzecznika Przejrzystości Finansów Publicznych. Jednocześnie za niezmiernie ważne uznajemy wzmacnianie dialogu społecznego i obywatelskiego. Oczekujemy Państwa wsparcia, regularnego dialogu oraz uwzględniania naszych rekomendacji w podejmowanych działaniach parlamentarnych. Ze swojej strony deklarujemy gotowość do dialogu i współpracy w kwestiach dotyczących gospodarki regionu i kraju.

 

Z wyrazami szacunku,

Organizacje pracodawców z województwa pomorskiego:

- Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw,

- Forum Pracodawców Północy,

- Pracodawcy Pomorza,

- Loża Gdańska Business Centre Club,

- Gdański Klub Biznesu,

- Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza,

- Kaszubski Związek Pracodawców,

- Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców,

- Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług,

- Polska Izba Gospodarcza Restauratorów i Hotelarzy. Oddział Pomorski,

- Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu.

Facebook
Facebook