Sztab pomorskich przedsiębiorcówNewsletter
HomeAktualności APEL SZTABU POMORSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 20.10.2021...
IZBA_NEWS_zaslepka2

APEL SZTABU POMORSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 20.10.2021

WSPÓLNY APEL ORGANIZACJI PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

- SZTAB POMORSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW -

Gdańsk, 20 października 2021 roku


Pani Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu RP

Panie/ Panowie Posłowie Sejmu RP

 

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu reprezentowanych przez nas organizacji pracodawców z województwa pomorskiego, zwracamy się z apelem o pilne podjęcie prac legislacyjnych nad projektem Ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim.

 

W bieżącym roku minęło 5 lat od momentu gdy samorządy Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot rozpoczęły dążenia, których celem jest prawne usankcjonowanie i rozwój istniejącej współpracy metropolitalnej na Pomorzu. Ponad roku temu projekt ustawy metropolitalnej dla Pomorza decyzją Senatu RP, przy zdecydowanej większości głosów, został skierowany do Sejmu. Niezrozumiałe jest dla nas odwlekanie podjęcia prac legislacyjnych nad tą jakże istotną ustawą.

 

Projekt ustawy metropolitalnej dla Pomorza obok takich głównych zadań, jak te wzorowane na modelu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, czyli: transport zbiorowy, przebieg dróg, strategia, planowanie przestrzenne i promocja, zawiera dodatkowe bardzo ważne działanie – ochronę środowiska i adaptację do zmian klimatu. Doświadczenia istniejących metropolii wskazują, że lepiej zorganizowany jest transport publiczny, połączenia na podstawie jednego biletu są sprawniejsze i szybsze, łatwiej koordynować planowanie przestrzenne, współpracować przy realizacji inwestycji, wspólnie planować przebieg dróg oraz rozwój zrównoważonej mobilności.  Bez ustawy metropolitalnej nie będzie można dostatecznie zadbać o mieszkańców najmniejszych miejscowości, zwłaszcza na obrzeżach obszaru metropolitalnego, i walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym, które jest jednym z największych wyzwań naszego kraju, jednocześnie poważną barierą w równym dostępie do rynku pracy. Inwestycje w transport oznaczają również poprawę dostępności do specjalistycznych usług lekarskich, szkół, uczelni i instytucji kultury. To konkretne, codzienne korzyści dla mieszkańców całego regionu. Dodatkowy budżet przełoży się także na wspólną promocję zagraniczną atutów gospodarczych i turystycznych pomorskich miast i gmin.

 

Wyrażając nasze poparcie dla listu otwartego środowiska naukowego na rzecz utworzenia związku metropolitalnego w województwie pomorskim, jaki przedstawiciele świata nauki z całego kraju skierowali w tym roku do Parlamentarzystów, zwracamy uwagę, iż „aby utrzymać tempo rozwoju gmin, aby skuteczniej realizować piętrzące się przed regionem, zwłaszcza po oczekiwanym końcu  pandemii wyzwania - konieczne jest istnienie stabilnej wspólnoty metropolitalnej, która w sposób naturalny wynika z istniejącej siły powiązań społeczno-gospodarczych i zbieżnych kierunków rozwoju.”

 

Reprezentując niżej podpisane organizacje przedsiębiorców z zaniepokojeniem przyjmujemy zbyt wolne tempo prac nad projektem Ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim. Wprowadzenie  związku metropolitalnego na terenie Pomorza będzie miało ogromne znaczenie dla wszystkich mieszkańców pomorskich miast i gmin. Co istotne z naszego punktu widzenia, efekty tego rozwiązania przyniosą znaczącą  poprawę w zakresie przepływu pracowników oraz usług i towarów, zwiększenia dostępności terenu oraz wspólnej promocji gospodarczej i wzmocnienia atrakcyjności województwa.


Dlatego oczekujemy pilnego podjęcia w Parlamencie prac nad projektem Ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim.


Z wyrazami szacunku,

Organizacje pracodawców z województwa pomorskiego:

- Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw,

- Loża Gdańska Business Centre Club,

- Pomorski Związek Pracodawców LEWIATAN,

- Pracodawcy Pomorza,

- Gdański Klub Biznesu,

- Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza,

- Kaszubski Związek Pracodawców,

- Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA,

- Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców,

- Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług,

- Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego,

- Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej „Dobra robota”,

- Polska Izba Gospodarcza Restauratorów i Hotelarzy. Oddział Pomorski,

- Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu.


Do wiadomości:

Panie / Panowie Senatorowie RP

Pan Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski

Pan Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

Panie/ Panowie Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin województwa pomorskiego

Facebook
Facebook