Szkolenia

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

PLAN NAUCZANIA
Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy - 5 godz.
Elementy psychologii komunikacji i relacji "instruktor -osoba ucząca się" -  8 godz.
Metodyka praktycznej nauki zawodu - 27 godz.
Umiejętności dydaktyczne - 8 godz.

Termin kursu: 30.09.2020 - 16.09.2020
Kurs zostanie uruchomiony po zebraniu grupy co najmniej 8 osób
Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu w godzinach pomiędzy 16:00 a 20.00 w siedzibie Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Ilość godzin: 48
Kurs kończy się egzaminem.

PROGRAM KURSU ZOSTAŁ ZATWIERDZONY PRZEZ POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY  

Koszt kursu brutto łącznie z egzaminem 600,00 zł/os.
Dane kontaktowe
Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Piwna 1/2, 80-831 Gdańsk
GSM 513 171 153      fax. 58 301 79 31
e-mail: m.muszynska@pomorskaizba.com.pl; a.bielenik@pomorskaizba.com.pl
Pokój: 209 (II piętro)        Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek godz. 7.30 – 15.30