Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 30.07.2012 r.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym zamieszczonym poniżej.

Zapytanie realizowane jest w ramach projektu pn. "Elementarz Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego