Zrealizowane projekty

WPO-TRAINER

Projekt "WPO-TRAINER" rozpoczęty w kontekście unijnego programu szkoleniowego Leonardo da Vinci. Głównym celem projektu było opracowanie i wdrożenie nowego, innowacyjnego zorientowanego na procesy robocze.

W centrum uwagi było zapewnienie wymaganej wiedzy pedagogicznej i kompetencji, umożliwiających trenerowi opracowanie i wdrożenie działań szkoleniowych, zorientowanych na procesy robocze, adresowanych do uczestników z branży budowlanej.

Okres realizacji: 01.10.2006 - 30.09.2008

Partnerzy: Izba Rzemieślnicza w Hamburgu
Izba Gospodarcza Austrii / Instytut Gospodarki we Wiedniu
Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP w Gdańsku
Europejskie Centrum Zarządzania, Sofia
Międzynarodowe Centrum Promocji Przedsiębiorstw, Lubiana
Politechnika Hamburska
IAL Piemonte, Turyn

Uczestniczący trenerzy oraz egzaminatorzy szkolenia i dokształcania zawodowego pozyskali następujące kompetencje:

  • Rozpoznawanie i analiza procedur roboczych w MŚP związanych z branżą budowlaną
  • Przetwarzanie procesów roboczych dla działań szkoleniowych (takich jak pole nauki, projekty szkoleniowe i działania zintegrowane),
  • Tworzenie odpowiednich materiałów do szkolenia i nauczania, zadań i dokumentów,
  • Prowadzenie szkoleń zorientowanych na procesy robocze i działanie oraz odpowiednich egzaminów