Zrealizowane projekty

Wiejskie Ośrodki Mobilności Zawodowej

Projekt zrealizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Priorytet 2 Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.3- Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa.

Okres realizacji: maj 2005 - grudzień 2006.

Partnerzy: 

  • Pomorska Izba Rolnicza
  • Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Projekt obejmował: 

  • wszechstronne rozpoznanie potrzeb szkoleniowych,
  • organizację (promujących środowisko wiejskie) ośrodków zajmujących się tworzeniem podstaw szkoleń i doradztwa,
  •  działania szkoleniowe, edukacyjne i doradcze,
  • warsztaty aktywizacji zawodowej,
  • pośrednictwo pracy,
  • kompleksowe wsparcie doradcze przed i po rozpoczęciu działalności gospodarczej.