Obecne projekty

Utworzenie Akademii Bałtyckiej (Baltic Sea Academy)

Utworzenie Akademii Bałtyckiej (Baltic Sea Academy) –

Silny impuls dla przyszłościowego rozwoju regionu Morza Bałtyckiego

Główne problemy z jakimi zmagają się małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w krajach basenu Morza Bałtyckiego dotyczą rosnącego zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników i kadrę kierowniczą oraz na innowacje produktowe i procesowe. Ponadto odczuwalny jest brak infrastruktury wsparcia innowacji, która byłaby ukierunkowana na specyficzne potrzeby MŚP.

W celu przełamania tych barier z inicjatywy Parlamentu Hanzeatyckiego w dniu 22 lutego 2010 w Hamburgu utworzona została Akademia Bałtycka (Baltic Sea Academy), która jest siecią współpracy uniwersytetów, szkół wyższych i placówek badawczych z Niemiec, Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Rosji, Finlandii oraz Szwecji. Przedstawiciele 13 instytucji, które brały udział w zgromadzeniu założycielskim jednogłośnie wybrali Zarząd Akademii, w którego skład wchodzą:

Przewodniczący: Dr. Max Hogeforster, Hanse-Parlament, Hamburg

Zastępca Przewodniczącego: Prof. Dr. Romualdas Ginevicius, Rektor Politechniki Wileńskiej.

Zastępca Przewodniczącego: Sirpa Sandelin, Dyrektor Pedagogiczny, Satakunta University of Applied Sciences, Finlandia.

„Utworzyliśmy jedyną w swoim rodzaju międzynarodową infrastrukturę wspierania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Współpraca pomiędzy Parlamentem Hanzeatyckim, w którym zrzeszonych jest 45 Izb rzemieślniczych i przemysłowo-handlowych a Akademią Bałtycką wraz z uczestniczącymi w niej uniwersytetami zapewni możliwość specyficznego wspierania MŚP“, stwierdza przewodniczący Akademii Bałtyckiej, Dr. Max Hogeforster. Uniwersytety i Szkoły Wyższe kształcą w ramach dualnych studiów licencjackich przyszłych przedsiębiorców i kadrę kierowniczą na potrzeby rzemiosła oraz MŚP. Jednocześnie przy ścisłej współpracy z regionalnymi stowarzyszeniami przedsiębiorców realizowany jest transfer wiedzy i technologii do małych i średnich firm oraz przeprowadzane są badania naukowe i rozwojowe. Międzynarodowe praktyki studenckie w zakładach oraz ponadgraniczna współpraca w ramach promocji innowacji mają ponadto wspierać działalność małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. W Parlamencie Hanzeatyckim zrzeszonych jest 45 Izb rzemieślniczych oraz przemysłowo-handlowych ze wszystkich państw nadbałtyckich, które łącznie reprezentują interesy około 450.000 małych i średnich przedsiębiorstw.

Firmy zainteresowane pozyskaniem wykwalifikowanej kadry lub uczestnictwem w realizowanych działaniach powinny się zwracać bezpośrednio do członków Akademii Bałtyckiej lub członków Parlamentu Hanzeatyckiego w danym regionie. Szczegółowe informacje dot. adresów znajdą Państwo na stronie www.hanse-parlament.eu lub www.baltic-sea-academy.eu

Ta jedyna w swoim rodzaju międzynarodowa platforma współpracy na rzecz MŚP jest współfinansowana przez UE w ramach programu „INTERREG Baltic Sea Region“.
Dzięki temu przedsiębiorcy mogą bezpłatnie uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez Akademię Bałtycką. Pierwsze międzynarodowe Forum Biznesu dla MŚP odbędzie się 22 i 23 marca 2010 w Lublinie. Tematem przewodnim będą innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii energooszczędnych. Przedsiębiorcy będą mieli okazję nawiązać kontakty z firmami z innych państw nadbałtyckich. Szczegółowych informacji udziela oraz zgłoszenia przyjmuje sekretariat Parlamentu Hanzeatyckiego: info@hanse-parlament.eu.