Informacje dodatkowe

Upoważnienie do odbioru świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego