Obecne projekty

SME Trainet

Sieć współpracy w obszarze kształcenia zawodowego na rzecz przedsiębiorczości.

Na początku października 2008 roku, w ramach Programu ?Leonardo da Vinci?, Związek Rzemiosła Polskiego razem z partnerami z Chorwacji, Niemiec, Włoch, Finlandii, Słowenii, Turcji, Austrii oraz Słowacji rozpoczął realizację trzyletniego projektu pod nazwą SME - TRAINET - ?Sieć współpracy w obszarze kształcenia zawodowego na rzecz przedsiębiorczości?. Pomysłodawcą tej inicjatywy jest Instytut Wspierania Gospodarki Izby Gospodarczej Austrii. Jej głównym celem jest zwiększenie przejrzystości oraz umożliwienie porównania w obszarze programów kształcenia zawodowego w krajach UE oraz ułatwienie przepływu informacji na temat dostępnych szkoleń oraz dobrych praktyk zarówno na poziomie unijnym, jak i poszczególnych krajów.

Pozwoli to poprawić jakość szeroko rozumianej oferty edukacji oferowanej mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom, tak komercyjnie, jak i w ramach publicznych programów.

W ramach projektu Związek Rzemiosła planuje m.in. przeprowadzenie wywiadów na temat strategii rozwoju, wprowadzania innowacji, zarządzanie pracownikami oraz aktualnych potrzeb szkoleniowych, z przedsiębiorcami z różnych branż, w tym fotograficznej i fryzjerskiej. Na podstawie zgromadzonej wiedzy i wyników badań, zaplanowane zostaną warsztaty oraz konferencje poświęcone m.in. analizie obecnych struktur szkolenia i wspierania młodych przedsiębiorców w sektorze rzemiosła oraz MŚP, a także omówieniu bieżących potrzeb szkoleniowych młodych przedsiębiorców.

W maju 2010 roku w Lathi, w Finlandii, w ramach międzynarodowej konferencji partnerzy projektu będą mieli możliwość podsumowania pierwszego etapu projektu i porównania wyników uzyskanych w badaniach potrzeb szkoleniowych młodych przedsiębiorców w poszczególnych krajach. Będzie to również okazją do porównania wniosków wypracowanych w trakcie krajowych warsztatów.

Związek Rzemiosła Polskiego będzie organizatorem konferencji podsumowującej projekt, którą zaplanowano na przełom maja i czerwca 2011 roku w Warszawie.

Przedsiębiorców chcących wziąć udział w badaniach prosimy o kontakt Magdaleną Frączak - koordynatorem badań oferty szkoleniowej w ramach projektu, tel. 022 50 44 231, e-mail: fraczak@zrp.pl

Zachęcamy do kontaktu wszystkie osoby, które chciałyby podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z prowadzeniem firmy oraz szkoleń zawodowych jakie już odbyli lub jakie chcieliby ukończyć w swojej branży.