Obecne projekty

Remont, modernizacja oraz zakup sprzętu, wyposażenia i oprogramowania na potrzeby Technikum nr 1 w Gdańsku

Projekt polega na zakupie wyposażenia sali multimedialnej, remoncie sali z wymianą instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz montażu platformy dla osób niepełnosprawnych. Powstanie laboratorium/sala multimedialna dla poszerzenia oferty kształcenia ponadgimnazjalnego. Celem jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego dla prawidłowego przygotowania zawodowego uczniów do pracy w realnych przedsiębiorstwach i wzrostu zatrudnialności absolwentów w branży ICT. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności oferty Technikum nr 1 w Gdańsku w wyniku prognozowanego wzrostu zapotrzebowania na pracowników branży ICT. W wyniku realizacji projektu powstanie kompleksowa oferta szkolnictwa technicznego i efektywny wzrost zatrudnienia w branży. Projekt jest zintegrowany z projektem "Cyfrowe Technikum Przyszłości" w ramach działania 3.3.1.W wyniku realizacji projektu zacieśni się współpraca w pracodawcami, kształcenie

będzie dostosowane do potrzeb rynku pracy i gospodarki.

Wartość projektu: 594 016,55 zł

Wartość unijnego dofinansowania: 504 914,07 zł