Promocja i Współpraca

Partnerzy zagraniczni

Unijne kontakty pomorskiego rzemiosła. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i średnich Przedsiębiorstw prowadzi szeroką współpracę z partnerami zagranicznymi.
Jednym z nich jest Izba Rzemieślnicza w Hamburgu, która jest partnerem zarówno we współpracy bilateralnej jak i multilateralnej w ramach Parlamentu Hanzeatyckiego. Aktywność ta doskonale wpisuje się w ożywione kontakty Samorządu Województwa Pomorskiego i miasta Gdańsk z władzami Hamburga.

W dniach od 31 lipca do 2 sierpnia 2007 Zarząd Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP reprezentowany przez Prezesa Wiesława Szajdę, Wiceprezesa Henryka Sworczuka, Członków Zarządu Zbigniewa Stencla, Zbigniewa Świadka, Karola Kowalskiego oraz Dyrektora Izby Dariusza Gobis, odwiedzili partnerów hamburskich. Była to okazja do odbycia wspólnego posiedzenia Zarządów obu Izb poświęconego perspektywom współpracy instytucji otoczenia biznesu jak również firm z obu regionów.
Jednym z wymiernych efektów współpracy obu izb powinno być ożywienie kontaktów gospodarczych między naszymi firmami. Ułatwieniem będzie zapewne uruchomienie elektronicznej giełdy kooperacyjnej, która będzie przede wszystkim skierowana do firm członkowskich obu izb ale nie wyklucza możliwości korzystania przez pozostałych przedsiębiorców z obu z regionów. Już w trakcie posiedzenia Zarządów wymieniono kilka ofert współpracy. Zainicjowany w roku 2006 program wymiany uczniów spotkał się z aprobatą pomorskich i hamburskich rzemieślników. Podobnie w roku bieżącym kilkanaście osób kształcących się w zawodach rzemieślniczych odbędzie 3 – tygodniową praktykę w pomorskich zakładach. Ponadto w trakcie wizyty odbyły się wizyty w zakładach rzemieślniczych oraz w budowanym centrum kompetencji.
Wśród kluczowych celów Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego jest wzrost konkurencyjności naszych przedsiębiorstw. Jednym z podstawowych warunków wpływających na realizację tego celu jest podnoszenie kwalifikacji naszych kadr i stosowanie innowacyjnych rozwiązań przez nasze firmy. Pomorska Izba Rzemieślnicza zdając sobie sprawę ze znaczenia kształcenia zawodowego jest zainteresowana znaczącym poszerzeniem swej oferty edukacyjnej. Przy tworzeniu tej oferty pragniemy wykorzystać zarówno doświadczenia krajowe jak i zagraniczne. Prowadzona współpraca daje możliwości zdobywania wiedzy zarówno w kraju jak i u naszych partnerów. Prezes Szajda w rozmowach z Prezesem Hamburskiej Izby Rzemieślniczej Peterem Beckerem oraz Przewodniczącym Parlamentu Hanzy Jurgenem Hogeforsterem podkreślił potrzebę wykorzystania doświadczeń metodycznych jak również finansowania, w tym pozyskiwania środków z funduszy europejskich, obu instytucji przy budowie ośrodka kształcenia mającego działać pod patronatem pomorskiego rzemiosła. Spotkanie z partnerami było również doskonałą okazją do omówienia nowych celów i rozwiązań organizacyjnych przed zbliżającymi się jesienią wyborami władz Parlamentu Hanzy. Wśród 44 partnerów z basenu morza bałtyckiego zrzeszonych w Parlamencie, polskie rzemiosło reprezentowane jest przez 11 izb stanowiąc istotną siłę tej organizacji. Zarówno Zarządy obu izb jak również przedstawiciele Ambasady RP w Berlinie oraz Konsulatu RP w Hamburgu, biorący udział w niektórych punktach programu wizyty, uznali te spotkania za otwarcie nowego rozdziału we współpracy pomorskich i hamburskich rzemieślników. Prezes Hamburskiej Izby Rzemieślniczej, Peter Becker, ocenił, iż było to najbardziej owocne spotkanie z partnerami zagranicznymi od 13 lat. Jak widać 13-tka bywa szczęśliwa jeśli pomoże się szczęściu ciężką pracą.
Partnerami naszymi są między innymi:

Izba Rzemieślnicza w Caen - Francja
Izba Rzemieślnicza w Wurzburgu - Niemcy
Izba Rzemieślnicza we Frankfurcie nad Odrą - Niemcy
Izba Rzemieślnicza w Bresci - Włochy - Izba Rzemieślnicza w Hamburgu - Niemcy
Izba Rzemieślnicza we Frankfurcie nad Menem - Niemcy
Stowarzyszenie Wolnej Przedsiębiorczości (VfU) - Szwajcaria
Izba Rzemieślnicza w Troyes - Francja
Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw współpracuje także z:
Qualifizierungs Centrum der Wirtschaft GmbH Eisenhüttenstadt - Niemcy
Rzemieślniczym Parlamentem Hanzeatyckim
Fundacją Wspólna Europa