Zrealizowane projekty

Projekt „RespEn – Odpowiedzialna przedsiębiorczość sposobem na zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw podczas kryzysu gospodarczego”

Projekt „RespEn – Odpowiedzialna przedsiębiorczość sposobem na zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw podczas kryzysu gospodarczego”

Okres realizacji Projektu: czerwiec 2010 r. – marzec 2013 r.

Projekt został zainicjowany przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. oraz był wdrażany przez konsorcjum partnerów, w którego skład wchodziły: Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Centrum Rozwoju Przemysłu z Kalmaru w Szwecji.

Celem inicjatywy było promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu jako efektywnej strategii zarządzania przedsiębiorstwem w sektorze MSP, oraz wyposażenie firm biorących udział w projekcie w narzędzia i umiejętności niezbędne do przygotowania przez nie takich strategii. Było to możliwe dzięki wykorzystaniu potencjału reprezentowanego przez konsorcjum projektowe oraz współpracujących z nim ekspertów zewnętrznych. Partnerzy projektu mają do zaoferowania bogate doświadczenie oraz szeroki wachlarz kompetencji z zakresu wspierania rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w krajach o zróżnicowanej tradycji biznesowej i odmiennej historii rozwoju wolnego rynku. Kompetencje te były wspierane wiedzą ekspercką z zakresu CSR dostarczaną przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu – najstarszą organizację zajmującą się tą tematyką w Polsce.

Realizacji tego celu służyły seminaria, konferencje i debaty z udziałem przedsiębiorców organizowane w ramach projektu, a w kolejnym etapie był to cykl warsztatowych, bezpłatnych szkoleń dla MSP z województwa pomorskiego oraz z regionu Kalmar. Szkolenia miały za zadanie przygotowanie uczestniczących w nich firm do opracowania i wdrożenia strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, przygotowanych na miarę, przy wsparciu merytorycznych trenerów.

Biuro Lidera Projektu:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Ul. Arkońska 6 A budynek A3, 80-387 Gdańsk

Tel. 58 323 32 45, E-mail: monika.michalowska@arp.gda.pl

Biuro Projektu Izby:

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Ul. Piwna ½, 80-831 Gdańsk

Tel. 58 305 84 17, E-mail: organizacja@pomorskaizba.com.pl

Zapraszamy na stronę internetową Projektu, gdzie na bieżąco ukazują się aktualności związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu: www.responsiblesme.eu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007- 2013.