Zrealizowane projekty

Projekt "PIR skuteczny w dialogu – Porozumienie i Rozwój!"

Projekt „PIR skuteczny w dialogu – Porozumienie i Rozwój!”

Okres realizacji Projektu: 1 czerwca 2013r. – 31 maja 2014 r.

Dialog społeczny – słowa, które w ciągu ostatnich dwóch lat nabrały szczególnego znaczenia dla pracowników Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz zrzeszonych w niej 25 Cechów Rzemieślniczych i 4 Spółdzielni Rzemieślniczych. Pracownicy tych instytucji uczestniczyli, bowiem od czerwca 2013 r. w dofinansowywanym ze środków PO KL projekcie „PIR skuteczny w dialogu – Porozumienie i Rozwój!”. Dialog społeczny, w obszarze działania Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP to utrzymanie całokształtu wzajemnych relacji pomiędzy Izbą oraz zrzeszonymi w niej Cechami i Spółdzielniami Rzemieślniczymi a przez to ze zrzeszonymi w ich strukturach przedsiębiorcami. To także całokształt stosunków z organami centralnymi, takimi jak Związek Rzemiosła Polskiego oraz innymi instytucjami państwowymi.

Problemem, któremu zamierzaliśmy zaradzić była niewystarczająca efektywność dialogu prowadzonego pomiędzy Pomorską Izbą Rzemieślniczą MSP i zrzeszonymi w niej Cechami i Spółdzielniami Rzemieślniczymi.

Założonym celem projektu było zatem usprawnienie funkcjonowania Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP oraz zrzeszonych w niej Cechów i Spółdzielni w obszarze szeroko pojętego dialogu społecznego: komunikacji, zarządzania informacją oraz zarządzania wiedzą. Cel ten został osiągnięty poprzez wdrożenie zintegrowanej platformy informatycznej „Rzemiosło 2.0” – wspierającej realizację dialogu oraz podniesienie kompetencji pracowników Izby, Cechów i Spółdzielni. Funkcjonalności wdrożonej platformy znakomicie ułatwią prowadzenie dialogu w otoczeniu rzemiosła naszego województwa. Użytkownicy platformy mają do dyspozycji cały wachlarz funkcjonalności, mogą m.in. publikować artykuły, tworzyć newslettery, organizować tele i video konferencje, czy udzielać się na forach dyskusyjnych. Odrębnym i ważnym modułem platformy jest też moduł organizacji szkoleń tradycyjnych, oraz udostępniania nowoczesnych szkoleń elektronicznych. Dzięki temu działanie Pomorskiej Izby Rzemieślniczej w obszarze działań edukacyjnych będzie jeszcze skuteczniejsze.

Efektywne wykorzystanie powstałych narzędzi, zarówno od strony funkcjonalnej jak i koncepcyjnej przez pracowników Izby, Cechów i Spółdzielni stało się możliwe dzięki ich udziałowi w szkoleniach, stanowiących jeden z elementów projektu. Szkolenia te pozwoliły na podniesienie kompetencji z zakresu dialogu społecznego, w szczególności w obszarze komunikacji, zarządzania informacją oraz zarządzania wiedzą. Szkolenia tradycyjne zostały uzupełnione o szkolenia elektroniczne z zakresu komunikacji interaktywnej oraz z obsługi platformy. Warto podkreślić, że ponad dwie trzecie wszystkich uczestników szkoleń stanowiły kobiety.

Projekt zakończył się wraz z końcem maja. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw zadbała, aby implementacja wyników projektu w strukturach Izby i zrzeszonych w niej Cechach oraz Spółdzielniach była jak najefektywniejsza. Projekt, poprzez zwiększenie innowacyjności organizacji, profesjonalizację jej wizerunku oraz podniesienie samooceny pracowników, zaowocował usprawnieniem dialogu społecznego. W dalszej perspektywie wartością dodaną będzie również wzmocnienie potencjału Związku Rzemiosła Polskiego.

Zapraszamy na naszą Platformę: www.pomorskaizba.pl

Biuro projektu:

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Tel. 58 305 84 17, E-mail: organizacja@pomorskaizba.com.pl

Projekt „PIR skuteczny w dialogu- Porozumienie i Rozwój!”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.