POMORSKIE SZKOŁY RZEMIOSŁ

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest organem prowadzącym Pomorskie Szkoły Rzemiosł.

Pomorskie Szkoły Rzemiosł rozpoczęły swoją działalność z nowym rokiem szkolnym 2008/2009. Jest to zespół szkół, w skład którego wchodzi Technikum Nr 1 oraz Zasadnicza szkoła Zawodowa Nr 1. Szkoła ta przygotowuje  uczniów do egzaminu maturalnego oraz do egzaminów zawodowych. Szczególnie dba o kształcenie praktyczne. Będąc uczniem PSR będziesz odbywać praktyki w najlepszych zakładach pracy w naszym regionie, a po ukończeniu szkoły bez trudu znajdziesz pracę w swoim zawodzie.

Jest to szkoła nowoczesna, która pomoże zdobyć ciekawe i poszukiwane na rynku pracy umiejętności. Do dyspozycji uczniów są pracownie komputerowe z dostępem do internetu oraz wszystkie pracownie przedmiotowe w budynku. Szkoła jest pięknie położona, mieści się w przestronnym budynku z nową salą gimnastyczną, aulą, dogodnie usytuowanym boiskiem, siłownią. Sąsiaduje z Centrum Kształcenia Praktycznego, w którym odbywają się zajęcia warsztatowe. Uczy tam profesjonalna kadra, panuje przyjazna atmosfera sprzyjająca nauce, pracy i zabawie. Dodatkowo w trosce o bezpieczeństwo - budynek jest monitorowany.

Dane teleadresowe szkoły:
Pomorskie Szkoły Rzemiosł
ul. Sobieskiego 90, 80-216 Gdańsk

tel. 58 - 344 - 00 - 90
tel./fax. 58 - 341 - 22 - 01

psr@psr.gda.pl