Obecne projekty

PI Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

„PI Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji”

Okres realizacji Projektu: 1 września 2012 r. – 31 maja 2015 r.

Głównym celem projektu jest wypracowanie do maja 2015 r. innowacyjnego modelu świadczenia usługi rozwoju strategicznych kompetencji pracowników/pracowniczek (MURSK) umożliwiającego zdobywanie nowych umiejętności poprzez osoby pracujące w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w celu przystosowania się do nowych warunków rynkowych i na wypadek ewentualnych zmian w karierze zawodowej.

Użytkownikami wypracowanego modelu będą przeszkoleni pracownicy Instytucji Otoczenia Biznesu, które mają siedzibę na terenie Województwa pomorskiego oraz specjalizują się w realizacji projektów wspierających rozwój przedsiębiorczości (projekty szkoleniowe, doradcze, usługi konsultacyjne, usługi informacyjne itd.).

Natomiast odbiorcami wypracowanego modelu będą przedsiębiorcy z sektora MMSP, mający siedzibę na terenie Województwa pomorskiego, zainteresowani rozwojem swojej firmy, nie posiadający specjalisty ds. HR i nie posiadający formalnego planu rozwoju firmy oraz pracownicy z sektora MMSP pracujący na obszarze Województwa pomorskiego zainteresowani zwiększaniem swoich umiejętności.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum Agencji Rozwoju Pomorza S.A. oraz Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw przy wsparciu licznego grona pracodawców i pracowników z pomorskich firm.

W ramach realizacji projektu została również utworzona Grup Konsultacyjna Projektu, w której skład wchodziło pięciu pracodawców, pięciu pracowników, trzech przedstawicieli IOB oraz jeden ekspert ds. HR. Zadaniem Grupy Konsultacyjnej Projektu było konsultowanie i opiniowanie realizowanych w projekcie działań przygotowawczych oraz wspieranie w procesie decyzyjnym konsorcjum projektowego. Członkowie Grupy Konsultacyjnej Projektu opierali swoje sugestie na doświadczeniu zawodowym w sektorze MMSP. Grupa Konsultacyjna Projektu odbyła pięć spotkań stacjonarnych, ostatnie z nich odbyło się 22.05.2014 r.

Biuro Lidera Projektu:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk

Tel. 58 323 31 45 E-mail: marcelina.przybysz@arp.gda.pl

Biuro Projektu Izby:

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Ul. Piwna 1/2, 80-831 Gdańsk

Tel. 58 305 84 17 E-mail: n.szafraniec@pomorskaizba.com.pl

Zapraszamy na stronę projektu, gdzie poznają Państwo więcej szczegółów oraz gdzie na bieżąco ukazują się aktualności:

www.zaprojektujkompetencje.pl

Projekt „ PI Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji” jest współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.