Informacje dodatkowe

Ozdobny Dyplom Mistrzowski, Ozdobne Świadectwo Czeladniczego

Ozdobny Dyplom Mistrzowski lub Ozdobne Świadectwo Czeladnicze wystawia Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP po złożeniu w jej siedzibie podania o wystawienie takiego dokumentu oraz wniesieniu opłaty w wysokości 50,00 zł.

Płatności należy dokonać na nr konta: 81 1600 1462 1817 4823 9000 0001 BGŻ BNP PARIBAS